BRAIN TRAINING PROGRAM

BRAIN TRAINING PROGRAM

คอร์สพัฒนาสมอง เหมาะกับใครบ้าง ?

 • เด็กนักเรียน – นักศึกษา
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาความจำ
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียน
 • ผู้ที่มีสมาธิสั้น
 • ผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้
 • ผู้ที่สูญเสียความทรงจำ
 • ผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ
 • ผู้ที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน
 • ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า
 • ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ
 • ผู้ที่มีปัญหาการขับรถ
 • ผู้ที่มีอาหารทางสมองหลังได้รับเคมีบำบัด
 • ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางสมอง
 • ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์/สมองเสื่อม
 • ผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสัน

รีวิวจากผู้ที่ผ่านการเข้าคอร์ส Brain Training Program
กับ Brain and Life Center

 

รีวิวจากผู้ปกครอง

โปรแกรมฝึกสมองมีประโยชน์กับลูก

อยากให้สิ่งดี ๆ กับลูก

ทำให้สมาธิดีขึ้น ภาษาอังกฤษดีขึ้น

Brain and Life Center น่าจะช่วยตอบโจทย์ให้กับพ่อแม่ที่กำลังมองหาสิ่งดี ๆ ให้กับลูกนะครับ

 

ทพ. ธารินทร์ วชิรมน

การฝึกสมองจำเป็นต่อการทำงาน เพราะช่วยให้มีการตัดสินใจที่เร็วขึ้น

 

คุณ มงคล จิณตโสภณ

การเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมอง ทำให้สมองของเรามีการพัฒนาและไม่หยุดอยู่ดับที่

พัฒนาสมอง กับ Brain and Life Center

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมอง
 • พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
 • เพิ่มสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน
 • ประมวลผลและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • มีพื้นฐานทักษะด้านภาษาและการออกเสียงที่ดี
 • เพิ่มความมั่นใจด้วยศักยภาพที่มากขึ้น

ประเมินทักษะ ด้วยการทำ Gibson Test

1. ทักษะด้านความจำระยะยาว
2. ทักษะด้านความจำขณะทำงาน
3. ทักษะด้านความเร็วในการประมวลผล
4. ทักษะด้านการรับรู้ทางภาพ
5. ทักษะด้านการรับรู้ทางเสียง
6. ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล
7. ทักษะด้านภาษา