BRAIN TRAINING PROGRAM

BRAIN TRAINING PROGRAM

braintraining

คอร์สพัฒนาสมอง เหมาะกับใครบ้าง ?

เด็กนักเรียน – นักศึกษา

ผู้ที่ต้องการพัฒนาความจำ

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ

ผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียน

ผู้ที่มีสมาธิสั้น

ผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้

ผู้ที่สูญเสียความทรงจำ

ผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ

ผู้ที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน

ผู้ที่มีต้องการการแยกและผสมเสียง

ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า

ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ

ผู้ที่มีปัญหาการขับรถ

ผู้ที่มีอาหารทางสมองหลังได้รับเคมีบำบัด

ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางสมอง

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์/สมองเสื่อม

ผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสัน

ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะตรรกะเหตุผล

ผู้ที่ต้องการพัฒนาความจำฝึกสมอง

รีวิวจากผู้ที่ผ่านการเข้าคอร์ส Brain Training Program
กับ Brain and Life Center

 

รีวิวจากผู้ปกครอง

โปรแกรมฝึกสมองมีประโยชน์กับลูก

อยากให้สิ่งดี ๆ กับลูก

ทำให้สมาธิดีขึ้น ภาษาอังกฤษดีขึ้น

Brain and Life Center น่าจะช่วยตอบโจทย์ให้กับพ่อแม่ที่กำลังมองหาสิ่งดี ๆ ให้กับลูกนะครับ

 

ทพ. ธารินทร์ วชิรมน

การฝึกสมองจำเป็นต่อการทำงาน เพราะช่วยให้มีการตัดสินใจที่เร็วขึ้น

 

คุณ มงคล จิณตโสภณ

การเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมอง ทำให้สมองของเรามีการพัฒนาและไม่หยุดอยู่ดับที่

พัฒนาสมอง กับ Brain and Life Center

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมอง
  • พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
  • เพิ่มสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน
  • ประมวลผลและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • มีพื้นฐานทักษะด้านภาษาและการออกเสียงที่ดี
  • เพิ่มความมั่นใจด้วยศักยภาพที่มากขึ้น

1. ทักษะด้านความจำระยะยาว
2. ทักษะด้านความจำขณะทำงาน
3. ทักษะด้านความเร็วในการประมวลผล
4. ทักษะด้านการรับรู้ทางภาพ
5. ทักษะด้านการรับรู้ทางเสียง
6. ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล
7. ทักษะด้านภาษา