ฝึกสมองผู้สูงอายุsmart-senior

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง

ฝึกสมองผู้สูงอายุคืออะไร

ฝึกสมองผู้สูงอายุคืออะไร

ฝึกสมองผู้สูงอายุคืออะไร

โปรแกรม Smart Senior เป็นโปรแกรมฝึกสมองผู้สูงอายุและกิจกรรมฟื้นฟูสมองที่หลากหลาย

สถาบันสามารถส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการคิดให้กับผู้สูงอายุได้ ซึ่งมีกิจกรรมในคอร์สที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ฝึกสมองผู้สูงอายุ แบบฝึกสมองผู้สูงอายุ หรือแม้แต่การดูแลตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน

คอร์สพัฒนาสมองพัฒนาทักษะความจำ
คอร์สพัฒนาสมองกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมอง
คอร์สพัฒนาสมองการคิดวิเคราะห์จัดลำดับข้อมูล

โปรแกรม Smart Senior จะเป็นโปรแกรมที่ฝึกความจำ ป้องกันโรคอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อม ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และกระบวนการทำงานของสมองให้ดีขึ้น

คอร์สพัฒนาสมอง

ฝึกสมองผู้สูงอายุที่brain-and-life

คอร์สพัฒนาสมอง

ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ ซึ่งจะพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทางกระบวนการคิดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

คอร์สพัฒนาสมอง
คอร์สพัฒนาสมอง

ฝึกสมองผู้สูงอายุ Smart Senior เหมาะกับใคร

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง

ฝึกสมองผู้สูงอายุ Smart Senior เหมาะสมกับใคร

โปรแกรม Smart Senior ใช้การผสมผสานกันระหว่างการฝึกแบบตัวต่อตัว และการฝึกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการฝึกทั้งสองรูปแบบจะได้รับการฝึกที่สถาบันโดยตรง โดยตัวโปรแกรมจะเน้นการทำแบบฝึกหัดที่สนุกสนานและเน้นการพัฒนาที่รวดเร็วด้วยเกมส์ฝึกสมองผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การฝึกสมองในผู้สูงวัยด้วยโปรแกรมนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความจำและการจัดการระบบความคิดของสมอง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

การฝึกสมองด้วย Smart Senior สามารถเพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ รวมถึงการจัดการระบบความคิดของสมอง ที่จะเป็นประโยชน์กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมองทดสอบแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ (Brain test) เพื่อประเมินทักษะการคิดและเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ ศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละคน

คอร์สพัฒนาสมองเมื่อผลทดสอบออกแล้วปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการลงคอร์สที่เหมาะสม ซึ่งโปรแกรม Smart Senior ไม่ได้เป็นแค่โปรแกรมฝึกสมองเท่านั้นแต่คือการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง

คอร์สพัฒนาสมอง
คอร์สพัฒนาสมอง

คอร์สพัฒนาสมอง
คอร์สพัฒนาสมอง

checkฟื้นฟูศักยภาพสมอง

checkแก้ปัญหาความจำสั้น

checkป้องกันโรคอัลไซเมอร์