พัฒนจาการสมองสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน

Smart Adult

คืออะไร

โปรแกรม Smart Adult เป็นคอร์สพัฒนาการทำงาน หากเรามีทักษะของสมองด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่ถนัดจะยิ่งส่งผลให้ทักษะการทำงาน หรือการจัดการแก้ไขปัญหาทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะในการพัฒนาการทำงานในด้านต่างๆได้ดีขึ้นทำให้เรามีประสิทธิภาพการทำงานที่เก่งขึ้น

พัฒนาสมองสำหรับผู้ใหญ่ คอร์สเรียน

checkพัฒนาความคิด การเรียนรู้

checkพัฒนาทักษะแก้ไขปัญหา

checkเข้าใจศักยภาพสมองของตัวเอง

ค้นหาคอร์สพัฒนาศักยภาพในตัวคุณ​

Smart Adult

คืออะไร

โปรแกรม Smart Adult เป็นคอร์สพัฒนาการทำงาน  หากเรามีทักษะของสมองด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่ถนัดจะยิ่งส่งผลให้ทักษะการทำงาน หรือการจัดการแก้ไขปัญหาทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะในการพัฒนาการทำงานในด้านต่างๆได้ดีขึ้นทำให้เรามีประสิทธิภาพการทำงานที่เก่งขึ้น

พัฒนาทักษะสมองสำหรับผู้ใหญ่ คอร์สเรียน

checkพัฒนาความคิด การเรียนรู้

checkพัฒนาทักษะแก้ไขปัญหา

checkเข้าใจศักยภาพสมองของตัวเอง

ค้นหาคอร์สพัฒนาศักยภาพในตัวคุณ​

โปรแกรม Smart Adult

ซึ่งการฝึกทั้งสองรูปแบบจะได้รับการฝึกที่สถาบันโดยตรง โดยตัวโปรแกรมจะเน้นการทำแบบฝึกหัดที่สนุกสนานและเน้นการพัฒนาที่รวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

การฝึกสมองด้วย Smart Adult  สามารถเพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ รวมถึงการจัดการระบบความคิดของสมอง ที่จะเป็นประโยชน์กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ออกแบบคอร์สเฉพาะบุคคล

ทักษะการเรียนรู้ (Brain test)

1ทดสอบแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ (Brain test) เพื่อประเมินทักษะการคิดและเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ ศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละคน

 

1เมื่อผลทดสอบออกแล้วปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการลงคอร์สที่เหมาะสม ซึ่งโปรแกรม Smart Adult ไม่ได้เป็นแค่โปรแกรมฝึกสมองเท่านั้นแต่คือการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี
ความคุ้มค่าที่คู่ควร
คอร์ส​พัฒนา วัยทำงาน

checkปลดล็อคศักยภาพในตัวเอง

checkปลุกความคิด พิชิตเป้าหมายในการทำงาน

checkเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจน

ค้นหาคอร์สที่เหมาะสำหรับคุณ

สอบถามเพิ่มเติม พร้อมรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการเรียน