เสริมทักษะพัฒนาสมองเด็กSmart-Acceelerate

โรงเรียนสอนทักษะพัฒนาสมองSmart-Accelerate-คือ

 

โปรแกรม Smart Accelerate เป็นคอร์สพัฒนาสมองเด็ก  พัฒนาสมองลูกน้อย ที่เข้มข้นและครอบคลุม โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการสมองเด็กในด้านต่างๆ

checkพัฒนาทักษะความจำ

checkเพิ่มพูนทักษะพื้นฐาน

checkแก้ไขเด็กสมาธิสั้น

เสริมทักษะพัฒนาสมองสำหรับเด็ก

ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

Smart-Accelerate

โรงเรียนสอนเสริมทักษะพัฒนาสมอง Smart-Accelerate น่าสนใจอย่างไร

โปรแกรม Smart  Accelerate คอร์สพัฒนาสมองเด็ก ของโรงเรียนเสริมทักษะพัฒนาสมอง
Brain and Life เป็นการเรียนพัฒนาสมองที่ฝึกฝนทักษะสำคัญสำหรับสมองเพื่อใช้ในการคิด การเรียนรู้ การอ่าน รวมถึงการทำความเข้าใจถึงหลักเหตุผล ตัวโปรแกรมเป็นแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก อายุ 4 – 7 ปี

เน้นพัฒนาสมองเด็กและออกกำลังกายสมองอย่างเข้มข้น
แก้ไขปัญหาลูกความจำสั้น

เสริมทักษะพัฒนาสมองกับโปรแกรม Smart Accelerate เหมาะกับใคร

โปรแกรม Smart Accelerate

iconiconเด็กที่ต้องการพัฒนาสมองอย่างก้าวกระโดด
iconiconเด็กที่อยู่ในวัยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
iconiconเด็กที่ไม่สามารถจดจ่อได้เป็นเวลานาน
iconiconเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน หรือทำความเข้าใจ
iconiconเด็กที่ต้องการพัฒนาความจำ
iconiconพ่อแม่ต้องการแก้ปัญหาสมาธิสั้นในเด็ก

เสริมทักษะพัฒนาสมอง เริ่มต้น

iconทดสอบแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ (Brain test) เพื่อประเมินทักษะการคิดและเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคน

 

iconเมื่อผลทดสอบออกแล้วปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการลงคอร์สที่เหมาะสม ซึ่งโปรแกรม Smart Accelerate ไม่ได้เป็นแค่โปรแกรมฝึกสมองเด็กแต่คือการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี
ความคุ้มค่าที่คู่ควร
คอร์สพัฒนาสมอง

checkแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

checkพัฒนาความเข้าใจอย่างรวดเร็ว

checkเพิ่มศักยภาพการทำงานของสมอง

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับลูกคุณ

สอบถามเพิ่มเติม พร้อมรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการเรียน