เสริมทักษะพัฒนาสมองเด็กSmart-Acceelerate
Smart-Accelerate
Smart-Accelerate-คือ

โปรแกรม Smart Accelerate เป็นคอร์สพัฒนาสมองเด็ก  พัฒนาสมองลูกน้อย ที่เข้มข้นและครอบคลุม โปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการสมองเด็กในด้านต่างๆ

checkพัฒนาทักษะความจำ

checkเพิ่มพูนทักษะพื้นฐาน

checkแก้ไขเด็กสมาธิสั้น

Smart-Accelerate

ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

Smart-Accelerate
Smart-Accelerate
Smart-Accelerate

Brain and Life เป็นการเรียนพัฒนาสมองที่ฝึกฝนทักษะสำคัญสำหรับสมองเพื่อใช้ในการคิด การเรียนรู้ การอ่าน รวมถึงการทำความเข้าใจถึงหลักเหตุผล ตัวโปรแกรมเป็นแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก อายุ 4 – 7 ปี

เน้นพัฒนาสมองเด็กและออกกำลังกายสมองอย่างเข้มข้น
แก้ไขปัญหาลูกความจำสั้น

Smart-Accelerate-bg
เสริมทักษะพัฒนาสมองกับโปรแกรม Smart Accelerate เหมาะกับใคร
โปรแกรม Smart Accelerate

icon icon เด็กที่ต้องการพัฒนาสมองอย่างก้าวกระโดด

icon icon เด็กที่อยู่ในวัยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

icon icon เด็กที่ไม่สามารถจดจ่อได้เป็นเวลานาน

icon icon เด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน หรือทำความเข้าใจ

icon icon เด็กที่ต้องการพัฒนาความจำ

icon icon พ่อแม่ต้องการแก้ปัญหาสมาธิสั้นในเด็ก

คอร์สพัฒนาสมอง

เริ่มเรียนอย่างไร

icon ทดสอบแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ (Brain test) เพื่อประเมินทักษะการคิดและเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคน

icon เมื่อผลทดสอบออกแล้วปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการลงคอร์สที่เหมาะสม ซึ่งโปรแกรม Smart Accelerate ไม่ได้เป็นแค่โปรแกรมฝึกสมองเด็กแต่คือการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ทดสอบก่อนเรียนเสริมทักษะพัฒนาสมอง
คอร์สพัฒนาสมอง
Smart-Accelerate
ความคุ้มค่าที่คู่ควร
คอร์สพัฒนาสมอง

check แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

check พัฒนาความเข้าใจอย่างรวดเร็ว

check เพิ่มศักยภาพการทำงานของสมอง

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับลูกคุณ

สอบถามเพิ่มเติม พร้อมรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการเรียน