Smart Adult สำหรับวัยทำงาน (19-40 ปี)

สถาบันเสริมทักษะพัฒนาสมอง Brain and Life มีคอร์สพัฒนาความจำและโปรแกรมการฝึกพัฒนาสมองที่หลากหลาย สถาบันสามารถส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ทางกระบวนการคิดให้กับท่าน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะด้านความจำ ทักษะการพัฒนาความคิด เพื่อสามารถดึงศักยภาพของสมองออกมาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่ในด้านการทำงาน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากทำงานเก่ง

ทั้งนี้ ทางสถาบันได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางสถาบันมีโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ซึ่งโปรแกรมฝึกสมอง Smart Adult ถือเป็นหนึ่งในคอร์สพัฒนาความจำและพัฒนาสมองในการทำงานที่ทางสถาบันอยากแนะนำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คอร์สพัฒนาความจำ Smart Adult เป็นคอร์สพัฒนาตัวเอง และพัฒนาสมองในการทำงาน ช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์

โปรแกรมฝึกสมอง Smart Adult คืออะไร?

Smart Adult คือโปรแกรมฝึกพัฒนาสมองที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลวัยเรียนและวัยทำงาน (อายุ 19-40ปี) โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาสมองในการทำงาน ฝึกทักษะความจำ การพัฒนาความคิด การแก้ไขปัญหา หากมีเพียงแค่ทักษะการทำงานของสมองแค่ด้านเดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลให้ระบบการทำงานและการจัดการแก้ไขปัญหายากกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ความไม่ถนัดในทักษะพื้นฐานดังกล่าว ก่อให้เกิดความยากในการทำงาน และเกิดความรู้สึกท้อแท้ใจจนหมดไฟไปในที่สุด หากคุณอยากเป็นคนทำงานเก่ง ไม่ควรพลาดโปรแกรมฝึกสมอง Smart Adult เป็นอย่างยิ่ง

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ฝึกฝนทักษะสำคัญสำหรับสมองเพื่อใช้ในการพัฒนาความคิด การเรียนรู้ และพัฒนาสมองในการทำงานด้วย โดยตัวโปรแกรมเป็นแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอายุ 19-40 ปี เพื่อเน้นการออกกำลังกายสมองอย่างเข้มข้น

โปรแกรมฝึกสมอง Smart Adult เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาสมองในการทำงาน ช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการพัฒนาความคิดด้วย

โปรแกรมฝึกสมองพัฒนาตัวเอง Smart Adult เหมาะกับใคร

– ผู้ที่ไม่สามารถจดจ่อกับการทำงานได้นาน
– ผู้ที่ใช้เวลาทำงานนาน
– ผู้ที่มีระบบการจัดการ การทำงานได้ไม่ดี
– ผู้ที่มีความจำไม่ดี หลงลืมง่าย ต้องการฝึกความจำ
– ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์
– ผู้ที่มีปัญหาการนำเสนองาน

โปรแกรมฝึกสมอง เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยคอร์สพัฒนาสมอง

โปรแกรมนี้ใช้การผสมผสานกันระหว่างการฝึกแบบตัวต่อตัว และการฝึกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการฝึกทั้งสองรูปแบบจะได้รับการฝึกที่สถาบันโดยตรง โดยตัวโปรแกรมจะเน้นการทำแบบฝึกหัดที่สนุกสนานและเน้นการพัฒนาที่รวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน กล่าวอีกนัยหนี่งคือ การฝึกสมองด้วยโปรแกรมนี้สามารถเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการจัดการระบบความคิดของสมอง ที่จะเป็นประโยชน์กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

คอร์สฝึกทักษะอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

โปรแกรมฝึกสมอง เพื่อรักษาอาการสมาธิสั้นในเด็ก ฝึกพัฒนาสมอง และพัฒนาตัวเอง เหมาะกับเด็กที่มีอายุ 4.7 ขวบ

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับลูกน้อย Smart Accelerate

คอร์สฝึกสมองเฉพาะบุคคลที่เข้มข้นและครอบคลุม โปรแกรมนี้จะช่วยให้ลูกน้อยของท่านพัฒนาความจำ เพิ่มพูนทักษะพื้นฐาน เป็นการแก้ปัญหาสมาธิสั้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วย

คอร์สพัฒนาความจำ Smart Grown-up ช่วยฝึกพัฒนาสมอง พัฒนาความคิดให้เป็นเหตุเป็นผล

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับลูกน้อย Smart Grown-up

สาเหตุของการเรียนไม่เก่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย แต่หนึ่งในสาเหตุที่เป็นไปได้คือ การที่ไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงว่าทำไมถึงเรียนไม่เก่ง โปรแกรมนี้ไม่ได้เป็นการติวเพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียนของลูกน้อยโดยตรง แต่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความจำ กระบวนการคิดและความเข้าใจ รวมทั้งช่วยสร้างพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ที่ดี

คอร์สพัฒนาความจำ Smart Senior เน้นการฝึกพัฒนาสมอง แก้ปัญหาความจำเสื่อมก่อนวัยอันควร

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับผู้สูงอายุ Smart Senior

โปรแกรม Smart Senior คือกิจกรรมฟื้นฟูสมองของศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบความจำและความคิด หากมีเพียงแค่ทักษะการทำงานของสมองแค่ด้านเดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลให้ระบบความคิดและการตัดสินใจยากกว่าที่ควรจะเป็น

โปรแกรมฝึกสมอง Smart Adult เริ่มต้นโปรแกรมได้ง่ายๆ เพื่อพัฒนาสมองในการทำงาน ช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์

เริ่มต้นโปรแกรมฝึกสมองได้อย่างไร?

คุณสามารถเข้าร่วมคอร์สพัฒนาความจำได้ โดยการจองแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ (Gibson Test) เพื่อจะได้ทราบถึงทักษะการคิดวิเคราะห์และเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเอง คุณสามารถเพิ่มศักยภาพทักษะการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาตัวเองได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมฝึกสมอง Smart Adult อาจกล่าวได้ว่า โปรแกรม Smart Adult ไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมฝึกพัฒนาสมอง แต่คือการเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้