Smart Adult สำหรับวัยทำงาน (19-40 ปี)

สถาบันเสริมทักษะพัฒนาสมอง Brain and Life มีคอร์สพัฒนาความจำและโปรแกรมการฝึกพัฒนาสมองที่หลากหลาย สถาบันสามารถส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ทางกระบวนการคิดให้กับท่าน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะด้านความจำ ทักษะการพัฒนาความคิด เพื่อสามารถดึงศักยภาพของสมองออกมาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงาน หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ ทางสถาบันได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางสถาบันมีโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ซึ่งโปรแกรมฝึกสมอง Smart Adult ถือเป็นหนึ่งในคอร์สพัฒนาความจำและพัฒนาสมองในการทำงานที่ทางสถาบันอยากแนะนำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรแกรมฝึกสมอง Smart Adult คืออะไร?

Smart Adult คือโปรแกรมฝึกพัฒนาสมองที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลวัยเรียนและวัยทำงาน (อายุ 19-40ปี) โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาสมองในการทำงาน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบความจำ การพัฒนาความคิด การแก้ไขปัญหา หากมีเพียงแค่ทักษะการทำงานของสมองแค่ด้านเดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลให้ระบบการทำงานและการจัดการแก้ไขปัญหายากกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ความไม่ถนัดในทักษะพื้นฐานดังกล่าว ก่อให้เกิดความยากในการทำงาน และเกิดความรู้สึกท้อแท้ใจจนหมดไฟไปในที่สุด

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ฝึกฝนทักษะสำคัญสำหรับสมองเพื่อใช้ในการพัฒนาความคิด การเรียนรู้ และพัฒนาสมองในการทำงานด้วย โดยตัวโปรแกรมเป็นแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอายุ 19-40 ปี เพื่อเน้นการออกกำลังกายสมองอย่างเข้มข้น

โปรแกรมฝึกสมองพัฒนาตัวเอง Smart Adult เหมาะกับใคร

ผู้ที่ไม่สามารถจดจ่อกับการทำงานได้นาน

ผู้ที่ใช้เวลาทำงานนาน

ผู้ที่มีระบบการจัดการ การทำงานได้ไม่ดี

ผู้ที่มีความจำไม่ดี หลงลืมง่าย

ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์

ผู้ที่มีปัญหาการนำเสนองาน

โปรแกรมฝึกสมอง เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยคอร์สพัฒนาสมอง

โปรแกรมนี้ใช้การผสมผสานกันระหว่างการฝึกแบบตัวต่อตัว และการฝึกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการฝึกทั้งสองรูปแบบจะได้รับการฝึกที่สถาบันโดยตรง โดยตัวโปรแกรมจะเน้นการทำแบบฝึกหัดที่สนุกสนานและเน้นการพัฒนาที่รวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน กล่าวอีกนัยหนี่งคือ การฝึกสมองด้วยโปรแกรมนี้สามารถเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการจัดการระบบความคิดของสมอง ที่จะเป็นประโยชน์กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

เริ่มต้นโปรแกรมฝึกสมองได้อย่างไร?

คุณสามารถเข้าร่วมคอร์สพัฒนาความจำได้ โดยการจองแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ (Gibson Test) เพื่อจะได้ทราบถึงทักษะการคิดวิเคราะห์และเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเอง คุณสามารถเพิ่มศักยภาพทักษะการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาตัวเองได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมฝึกสมอง Smart Adult อาจกล่าวได้ว่า โปรแกรม Smart Adult ไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมฝึกพัฒนาสมอง แต่คือการเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้