โรงเรียนเสริมทักษะพัฒนาสมอง คอร์สฝึกทักษะให้ลูกเรียนเก่ง

โรงเรียนเสริมทักษะพัฒนาสมอง ช่วยในการแก้ปัญหาสมาธิสั้น พัฒนาความจำ เรียนพัฒนาสมองกับคอร์สฝึกทักษะ

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจรู้สึกกังวลว่า เมื่อลูกน้อยเติบโตไป จะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่เพียบพร้อมทั้งทางด้านสติปัญญา (IQ) และทางด้านอารมณ์ (EQ) ได้หรือไม่ พ่อแม่ล้วนคาดหวังอยากให้ลูกเรียนเก่ง และสามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดี ดังนั้นการเข้าร่วมโปรแกรม Smart Accelerate จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์พวกท่านได้

 

โรงเรียนเสริมทักษะพัฒนาสมอง Brain and Life มีคอร์สฝึกสมองและพัฒนาความจำที่หลากหลาย สถาบันสามารถส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ทางกระบวนการคิดให้กับลูกน้อยของท่าน เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการอ่าน ทักษะด้านความจำและการใช้สมาธิ เพื่อสามารถดึงศักยภาพของสมองออกมาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียน หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ ทางสถาบันได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางสถาบันมีโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ซึ่งโปรแกรม Smart Accelerate ถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ทางสถาบันอยากแนะนำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คอร์สฝึกสมอง Smart Accelerate คือ การเรียนพัฒนาสมอง ช่วยในการแก้ปญหาสมาธิสั้นได้

โปรแกรม Smart Accelerate คืออะไร?

โปรแกรม Smart AccelerateRx เป็นคอร์สฝึกสมองเฉพาะบุคคลที่เข้มข้นและครอบคลุม โปรแกรมนี้จะช่วยให้ลูกน้อยของท่านพัฒนาความจำ เพิ่มพูนทักษะพื้นฐาน เป็นการแก้ไขเด็กสมาธิสั้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ ลูกน้อยต้องการทักษะพื้นฐานเหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วย

หากมีเพียงแค่ทักษะการเรียนรู้เดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่ยากเกินกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ความไม่ถนัดในทักษะพื้นฐานดังกล่าว จะยิ่งก่อให้เกิดความยากลำบากมากขึ้นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่น ซึ่งอาจทำให้เด็กเกิดความคิดและความรู้สึกในแง่ลบกับตนเองได้

โปรแกรม Smart Accelerate ของโรงเรียนเสริมทักษะพัฒนาสมอง Brain and Life เป็นการเรียนพัฒนาสมองที่ฝึกฝนทักษะสำคัญสำหรับสมองเพื่อใช้ในการคิด การเรียนรู้ การอ่าน รวมถึงการทำความเข้าใจถึงหลักเหตุผล โดยตัวโปรแกรมเป็นแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 4-7 ปี เพื่อเน้นการออกกำลังกายสมองอย่างเข้มข้น แก้ไขปัญหาลูกความจำสั้น

คอร์สฝึกสมอง Smart Accelerate เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเรียนเก่ง พัฒนาความจำ

โปรแกรม Smart Accelerate เหมาะกับใคร

เด็กที่ต้องการพัฒนาความจำ
เด็กที่ต้องการเรียนพัฒนาสมอง
เด็กที่ไม่สามารถจดจ่อได้เป็นเวลานาน
พ่อแม่ที่คาดหวังอยากให้ลูกเรียนเก่ง
พ่อแม่ที่ต้องการแก้ปัญหาสมาธิสั้นในเด็ก
เด็กที่อยู่ในวัยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
เด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านหรือการทำความเข้าใจ
เด็กที่ต้องการพัฒนาการด้าน การเรียนรู้อย่างก้าวกระโดด
คอร์สฝึกสมอง Smart Accelerate เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเรียนเก่ง พัฒนาความจำ

โปรแกรม Smart Accelerate เป็นอย่างไร?

คอร์สฝึกสมองนี้ใช้การผสมผสานกันระหว่างการฝึกแบบตัวต่อตัว และการฝึกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการฝึกทั้งสองรูปแบบจะได้รับการฝึกที่โรงเรียนเสริมทักษะพัฒนาสมอง Brain and Life โดยตรง ตัวโปรแกรมจะเน้นการทำแบบฝึกหัดที่สนุกสนานและเน้นการพัฒนาที่รวดเร็ด ซึ่งแน่นอนว่าลูกน้อยของท่านจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การฝึกสมองด้วยคอร์สฝึกทักษะนี้ สามารถเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเด็กความจำสั้น รวมถึงการจัดการระบบความคิดของสมอง ที่จะเป็นประโยชน์กับการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

เริ่มต้นโปรแกรมกับโรงเรียนเสริมทักษะพัฒนาสมอง Brain and Life ได้อย่างไร?

ท่านสามารถให้ลูกน้อยเริ่มต้นการเข้าร่วมโปรแกรมโดยผ่านการจองแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ (Gibson Test) เพื่อประเมินทักษะการคิดและเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคน ท่านสามารถเตรียมความพร้อมให้ลูกหลานของท่านด้วยความมั่นใจและความสำเร็จไปตลอดชีวิตด้วยคอร์สฝึกสมอง AccelerateRx ของโรงเรียนเสริมทักษะพัฒนาสมองของเรา โปรแกรม Smart AccelerateRx จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่โปรแกรมฝึกสมอง แต่คือการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง

สรุป

โปรแกรม Smart Accelerate เป็นคอร์สฝึกสมองของโรงเรียนเสริมทักษะพัฒนาสมอง คอร์สฝึกทักษะที่ตอบโจทย์สำหรับลูกน้อยของท่านที่ต้องการเรียนพัฒนาสมองทักษะทั้งด้านตรรกะ เหตุผล และอารมณ์ ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเรียนเก่ง และเป็นการแก้ปัญหาสมาธิสั้นในเด็กที่ได้ผลในระยะยาวอีกด้วย

คอร์สฝึกทักษะอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

คอร์สพัฒนาความจำ Smart Grown-up ช่วยฝึกพัฒนาสมอง พัฒนาความคิดให้เป็นเหตุเป็นผล

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับลูกน้อย Smart Grown-up

สาเหตุของการเรียนไม่เก่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย แต่หนึ่งในสาเหตุที่เป็นไปได้คือ การที่ไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงว่าทำไมถึงเรียนไม่เก่ง โปรแกรมนี้ไม่ได้เป็นการติวเพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียนของลูกน้อยโดยตรง แต่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความจำ กระบวนการคิดและความเข้าใจ รวมทั้งช่วยสร้างพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ที่ดี

โปรแกรมพัฒนาสมอง ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีแก้อาการสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 19-40 ปี

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับวัยทำงาน Smart Adult

โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาสมองในการทำงาน ฝึกทักษะความจำ การพัฒนาความคิด การแก้ไขปัญหา หากมีเพียงแค่ทักษะการทำงานของสมองแค่ด้านเดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลให้ระบบการทำงานและการจัดการแก้ไขปัญหายากกว่าที่ควรจะเป็น

คอร์สพัฒนาความจำ Smart Senior เน้นการฝึกพัฒนาสมอง แก้ปัญหาความจำเสื่อมก่อนวัยอันควร

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับผู้สูงอายุ Smart Senior

โปรแกรม Smart Senior คือกิจกรรมฟื้นฟูสมองของศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบความจำและความคิด หากมีเพียงแค่ทักษะการทำงานของสมองแค่ด้านเดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลให้ระบบความคิดและการตัดสินใจยากกว่าที่ควรจะเป็น