Smart Senior สำหรับผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life มีโปรแกรมฝึกสมองผู้สูงอายุและกิจกรรมฟื้นฟูสมองที่หลากหลาย สถาบันสามารถส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ทางกระบวนการคิดให้กับผู้สูงอายุ เช่น ทักษะการแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูศักยภาพสมอง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการฝึกทักษะความจำ หรือแม้แต่การดูแลตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ ทางสถาบันได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาสมองและฝึกทักษะความจำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางสถาบันมีโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ซึ่งโปรแกรมฝึกสมองผู้สูงอายุ Smart Senior ถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมพัฒนาความจำและพัฒนาสมองที่ทางสถาบันอยากแนะนำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรแกรม Smart Senior คืออะไร?

โปรแกรม Smart Senior คือกิจกรรมฟื้นฟูสมองของศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โปรแกรมนี้เป็นเหมือนเกมส์ฝึกสมองผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้สมองก่อนที่อายุจะมากขึ้น ซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบความจำและความคิด หากมีเพียงแค่ทักษะการทำงานของสมองแค่ด้านเดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลให้ระบบความคิดและการตัดสินใจยากกว่าที่ควรจะเป็น ที่สำคัญกว่านั้น ความไม่ถนัดในทักษะพื้นฐานดังกล่าว ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ เช่น มีปัญหาหลงลืมชื่อคนในครอบครัว มีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ มีความสามารถทางสติปัญญาลดลง เป็นต้น
โปรแกรมของศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life เป็นโปรแกรมที่ใช้ฝึกสมองผู้สูงวัยเพื่อใช้ในการคิด การฝึกทักษะความจำรวมถึงการทำความเข้าใจถึงหลักเหตุผล โดยตัวโปรแกรมเป็นกิจกรรมฟื้นฟูสมองที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เพื่อเน้นการออกกำลังกายสมองอย่างเข้มข้น

โปรแกรม Smart Senior เหมาะกับใคร

– ผู้ที่มีปัญหาความจำไม่ดี หลงลืมง่าย

– ผู้ที่มีความสามารถทางสติปัญญาลดลง เช่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ

– ผู้ที่มีปัญหาด้านความคิดและความจำ

– ผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์และการรับรู้

– ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับอายุที่มากขึ้น

ศูนย์พัฒนาสมอง ฝึกสมองผู้สูงวัย กับโปรแกรมฝึกสมอง

โปรแกรม Smart Senior ใช้การผสมผสานกันระหว่างการฝึกแบบตัวต่อตัว และการฝึกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการฝึกทั้งสองรูปแบบจะได้รับการฝึกที่สถาบันโดยตรง โดยตัวโปรแกรมจะเน้นการทำแบบฝึกหัดที่สนุกสนานและเน้นการพัฒนาที่รวดเร็วด้วยเกมส์ฝึกสมองผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน กล่าวอีกนัยหนี่งคือ การฝึกสมองผู้สูงวัยด้วยโปรแกรมนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความจำและการจัดการระบบความคิดของสมอง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

เริ่มต้นโปรแกรมได้อย่างไร?

สามารถเริ่มต้นการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมองผู้สูงวัยกับศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life โดยการจองแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ (Gibson Test) คุณสามารถเตรียมความพร้อมด้วยคอร์สฝึกสมองผู้สูงวัย Smart Senior อาจกล่าวได้ว่าโปรแกรม Smart Senior ไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมฝึกสมองผู้สูงอายุหรือเกมส์ผึกสมองผู้สูงอายุ แต่คือการเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น