Smart Senior สำหรับผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาสมอง มีโปรแกรมฝึกสมองผู้สูงอายุ Smart senior ช่วยในการฝึกทักษะความจำ แก้ปัญหาความจำสั้น

ศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life มีคอร์สฝึกสมองผู้สูงอายุและกิจกรรมฟื้นฟูสมองที่หลากหลาย สถาบันสามารถส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ทางกระบวนการคิดให้กับผู้สูงอายุ เช่น ทักษะการแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูศักยภาพสมอง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการฝึกทักษะความจำ หรือแม้แต่การดูแลตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฝึกสมองได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาสมองและฝึกทักษะความจำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางสถาบันมีโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ซึ่งโปรแกรมฝึกสมองผู้สูงอายุ Smart Senior ถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมพัฒนาความจำและพัฒนาสมองที่ทางสถาบันอยากแนะนำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์พัฒนาสมอง มีโปรแกรม Smart Senior ช่วยฝึกสมองผู้สูงวัยด้วยเกมส์ฝึกสมองผู้สูงอายุ

คอร์สพัฒนาสมอง Smart Senior คืออะไร?

คอร์สพัฒนาสมอง Smart Senior คือกิจกรรมฟื้นฟูสมองของศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โปรแกรมนี้เป็นเหมือนเกมส์ฝึกสมองผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้สมองก่อนที่อายุจะมากขึ้น ซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบความจำและความคิด หากมีเพียงแค่ทักษะการทำงานของสมองแค่ด้านเดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลให้ระบบความคิดและการตัดสินใจยากกว่าที่ควรจะเป็น ที่สำคัญกว่านั้น ความไม่ถนัดในทักษะพื้นฐานดังกล่าว อาจส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ เช่น มีปัญหาหลงลืมชื่อคนในครอบครัว มีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ มีความสามารถทางสติปัญญาลดลง เป็นต้น

โปรแกรมของศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life เป็นโปรแกรมที่ใช้ฝึกสมองผู้สูงวัยเพื่อใช้ในการคิด การฝึกทักษะความจำ แก้โรคความจำสั้น รวมถึงการทำความเข้าใจถึงหลักเหตุผล โดยตัวโปรแกรมเป็นกิจกรรมฟื้นฟูสมองที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เพื่อเน้นการออกกำลังกายสมองอย่างเข้มข้น

โปรแกรมฝึกสมอง Smart Senior เหมาะในการฝึกสมองผู้สูงวัย เน้นทักษะความจำ

คอร์สฝึกทักษะ Smart Senior เหมาะกับใคร

– ผู้ที่มีปัญหาความจำไม่ดี ความจำสั้น หลงลืมง่าย

– ผู้ที่มีความสามารถทางสติปัญญาลดลง เช่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ

– ผู้ที่มีปัญหาด้านความคิดและความจำ

– ผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์และการรับรู้

– ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับอายุที่มากขึ้น

ศูนย์พัฒนาสมอง ฝึกสมองผู้สูงวัย กับโปรแกรมฝึกสมอง

โปรแกรม Smart Senior ใช้การผสมผสานกันระหว่างการฝึกแบบตัวต่อตัว และการฝึกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการฝึกทั้งสองรูปแบบจะได้รับการฝึกที่สถาบันโดยตรง โดยตัวโปรแกรมจะเน้นการทำแบบฝึกหัดที่สนุกสนานและเน้นการพัฒนาที่รวดเร็วด้วยเกมส์ฝึกสมองผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน กล่าวอีกนัยหนี่งคือ การฝึกสมองในผู้สูงวัยด้วยโปรแกรมนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความจำและการจัดการระบบความคิดของสมอง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

เริ่มต้นโปรแกรมได้อย่างไร?

สามารถเริ่มต้นการเข้าร่วมคอร์สฝึกสมองผู้สูงวัยกับศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ Brain and Life โดยการจองแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ (Gibson Test) คุณสามารถเตรียมความพร้อมด้วยคอร์สฝึกสมองผู้สูงวัย Smart Senior อาจกล่าวได้ว่าโปรแกรม Smart Senior ไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมฝึกสมองผู้สูงอายุหรือเกมส์ผึกสมองผู้สูงอายุ แต่คือการเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น

คอร์สฝึกทักษะอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

โปรแกรมฝึกสมอง เพื่อรักษาอาการสมาธิสั้นในเด็ก ฝึกพัฒนาสมอง และพัฒนาตัวเอง เหมาะกับเด็กที่มีอายุ 4.7 ขวบ

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับลูกน้อย Smart Accelerate

คอร์สฝึกทักษะเฉพาะบุคคลที่เข้มข้นและครอบคลุม โปรแกรมนี้จะช่วยให้ลูกน้อยของท่านพัฒนาความจำ เพิ่มพูนทักษะพื้นฐาน เป็นการแก้ปัญหาสมาธิสั้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วย

คอร์สพัฒนาความจำ Smart Grown-up ช่วยฝึกพัฒนาสมอง พัฒนาความคิดให้เป็นเหตุเป็นผล

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับลูกน้อย Smart Grown-up

สาเหตุของการเรียนไม่เก่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย แต่หนึ่งในสาเหตุที่เป็นไปได้คือ การที่ไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงว่าทำไมถึงเรียนไม่เก่ง โปรแกรมนี้ไม่ได้เป็นการติวเพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียนของลูกน้อยโดยตรง แต่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความจำ กระบวนการคิดและความเข้าใจ รวมทั้งช่วยสร้างพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ที่ดี

โปรแกรมพัฒนาสมอง ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีแก้อาการสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 19-40 ปี

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับวัยทำงาน Smart Adult

โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาสมองในการทำงาน ฝึกทักษะความจำ การพัฒนาความคิด การแก้ไขปัญหา หากมีเพียงแค่ทักษะการทำงานของสมองแค่ด้านเดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลให้ระบบการทำงานและการจัดการแก้ไขปัญหายากกว่าที่ควรจะเป็น

คอร์สพัฒนาความจำ Smart Senior เน้นการฝึกพัฒนาสมอง แก้ปัญหาความจำเสื่อมก่อนวัยอันควร

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับผู้สูงอายุ Smart Senior

โปรแกรม Smart Senior คือกิจกรรมฟื้นฟูสมองของศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบความจำและความคิด หากมีเพียงแค่ทักษะการทำงานของสมองแค่ด้านเดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลให้ระบบความคิดและการตัดสินใจยากกว่าที่ควรจะเป็น