Smart Grown-up สำหรับวัยรุ่นและวัยเรียน

สถาบันพัฒนาสมอง ไม่ใช่คอร์สเรียนพิเศษ สามารถรู้ได้ว่าสาเหตุของการเรียนไม่เก่งที่แท้จริงคื ออะไร

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจรู้สึกกังวลว่า เมื่อลูกน้อยเติบโตไป จะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่เพียบพร้อมทั้งทางด้านสติปัญญา (IQ) และทางด้านอารมณ์ (EQ) หรือไม่ แล้วต้องสอนลูกให้ฉลาดและ EQ ดีได้อย่างไร พ่อแม่ล้วนคาดหวังอยากให้ลูกเรียนเก่ง และสามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดี แล้วเคยสงสัยกันไหมว่า สาเหตุของการเรียนไม่เก่งคืออะไร แล้วทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง

สาเหตุของการเรียนไม่เก่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย แต่หนึ่งในสาเหตุที่เป็นไปได้คือ การที่ไม่เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงว่าทำไมลูกน้อยถึงเรียนไม่เก่ง เช่น ขาดทักษะด้านความจำระยะยาว ขาดทักษะด้านกระบวนการมองภาพ ขาดด้านตรรกะและเหตุผล เป็นต้น เมื่อท่านไม่เข้าใจว่าลูกขาดทักษะใด จึงไม่สามารถตอบได้ว่าทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง

สถาบันพัฒนาสมอง Brain and Life มีแบบทดสอบอย่างเฉพาะเจาะจง (Gibson Test) เพื่อทราบถึงทักษะด้านที่ไม่ถนัดของเด็ก  สถาบันสามารถส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ทางกระบวนการคิดให้กับลูกหลานของท่าน เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการอ่าน ทักษะด้านความจำและการใช้สมาธิ เพื่อที่จะดึงศักยภาพของสมองออกมาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียน หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวัน

เรียนพัฒนาสมอง ด้วยคอร์สพัฒนาสมองกับสถาบันพัฒนาสมอง Brain and Life

ทางสถาบันพัฒนาสมอง Brain and Life ได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางสถาบันมีโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ซึ่งโปรแกรม Smart Grown-up เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ทางสถาบันอยากจะแนะนำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

​ คำที่บอกว่าภาพต้องการสื่ออะไร หลักสูตรพัฒนาสมอง Smart Grown-up สามารถหาสาเหตุการเรียนไม่เก่ง

คอร์สพัฒนาสมอง Smart Grown-up คืออะไร?

โปรแกรม Smart Grown-up ไม่ได้เป็นการติวเพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียนของลูกน้อยโดยตรง แต่โปรแกรมนี้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ เป็นการเรียนพัฒนาสมอง ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน กระบวนการคิด และความเข้าใจ รวมทั้งช่วยสร้างพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ที่ดี ซึ่งมีความสนุกสนานควบคู่กันไป นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของทักษะกระบวนการความคิดที่ถูกต้อง ซึ่งนำมาสู่การทำงานของสมองที่มีประสิทธิภาพอย่างคาดไม่ถึง

สถาบันพัฒนาสมอง Brain and Life ใช้โปรแกรมนี้ในการช่วยฝึกฝนทักษะสำคัญสำหรับสมองเพื่อใช้ในการคิด การเรียนรู้ การอ่าน รวมถึงการทำความเข้าใจถึงหลักเหตุผล โดยตัวโปรแกรมเป็นแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 7-18 ปี เพื่อเน้นการออกกำลังกายสมองอย่างเข้มข้น นี่อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดีได้

เหตุผลที่ลูกของท่านควรเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาสมอง Smart Grown-up กับสถาบันพัฒนาสมอง

– ลูกของคุณกำลังประสบกับปัญหาการเรียนทั้งที่เคยผ่านการติวมาก่อน

– ลูกของคุณรู้สึกหงุดหงิดจากการทำการบ้านหลายชั่วโมง

– ลูกของคุณอาจสอบตก หรือซ้ำชั้นเรียน

– ลูกของคุณอยากเรียนเก่ง

– ลูกของคุณกล่าวโทษหรือตำหนิตัวเองที่ไม่ฉลาดเหมือนเด็กคนอื่นๆ

– ลูกของคุณใช้เวลาในการจดจ่อมากกว่าเด็กคนอื่นเพื่อให้ได้เกรดที่ดี

– คุณรู้สึกวิตกกังวลลว่า “ลูกเรียนไม่เก่งทำไงดี”

หลักสูตรพัฒนาสมอง Smart Grown-up สามารถหาสาเหตุการเรียนไม่เก่งในเด็กได้

โปรแกรม Smart Grown-up เป็นอย่างไร

สถาบันพัฒนาสมอง Brain and Life เน้นการสอนที่ผสมผสานกันระหว่างการฝึกแบบตัวต่อตัว และการฝึกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการฝึกทั้งสองรูปแบบจะได้รับการฝึกที่สถาบันโดยตรง โดยตัวโปรแกรมจะเน้นการทำแบบฝึกหัดที่สนุกสนานและเน้นการพัฒนาที่รวดเร็ว กล่าวอีกนัยหนี่งคือ การฝึกสมองด้วยโปรแกรมนี้สามารถเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการจัดการระบบความคิดของสมอง ที่จะเป็นประโยชน์กับการเรียน การทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

หลักสูตรพัฒนาสมอง Smart Grown-up มีความแตกต่างจากคอร์สเรียนพิเศษอย่างไร

การเรียนพิเศษ กับ การเรียนพัฒนาสมอง มีความแตกต่างกันอย่างไร?

การเรียนพิเศษคือ การได้รับความรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ลูกน้อยมีผลการเรียนที่ดี  ในทางตรงกันข้าม การเรียนพัฒนาสมองโดยโปรแกรม Smart Grown-up จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง ช่วยแก้ไขปัญหาหลักในการขัดขวางการเรียนรู้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากทักษะกระบวนการคิดที่ไม่ดีมากพอ

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 80% ของปัญหาการเรียนรู้เกิดจากทักษะการเรียนรู้ (Cognitive Skills) ที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  ปัญหานี้เองทำให้การเรียนรู้ยากขึ้น เพราะไม่ว่าความรู้ต่างๆ จะถูกป้อนเข้ามากี่ครั้ง ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องยากในการรับรู้ ด้วยเหตุนี้ การเรียนพิเศษอาจไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถาวร เป็นเพียงแค่การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่การเข้าคอร์สเรียนพัฒนาสมองเป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ และสามารถนำไปปรับใช้ในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย

3 ข้อดีของคอร์สพัฒนาสมอง Smart Grown-up ที่เหนือกว่าการเรียนพิเศษ

3 ข้อดีของหลักสูตรพัฒนาสมอง Smart Grown-up ที่เหนือกว่าการเรียนพิเศษ

แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด: BrainRx สามารถเพิ่มความสามารถในทักษะ Cognitive Skill ที่อ่อนแอได้ นักวิจัยกล่าวไว้ว่า เบื้องหลังการเรียนที่ไม่รู้เรื่องของนักเรียน 8 ใน 10 คน เพราะมี Cognitive Skill ที่ยังมีประสิทธิภาพไม่มากพอ

พัฒนาความเข้าใจอย่างรวดเร็ว: BrainRx เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนแล้วไม่เกิดประสิทธิภาพ นั่นเป็นเพราะการฝึกสมอง BrainRx ในโปรแกรมนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของสมองในทุกด้านในอีกหลายปีข้างหน้า เพื่อการเปลี่ยนแปลงของสมองอย่างแท้จริง

เพิ่มศักยภาพการทำงานของสมอง: จากการศึกษาพิสูจน์ว่า การได้รับการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนั้น จะเป็นการกระตุ้นให้สมองได้ออกกำลังกาย สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของสมองเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จึงอาจต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมของสมองให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

สรุป

เด็กทุกคนล้วนมีความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ มีความถนัดและไม่ถนัดที่แตกต่างกัน หากท่านสามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขาขาดทักษะใด ท่านก็จะทราบถึงสาเหตุของการเรียนไม่เก่งอย่างแท้จริง และสามารถตอบคำถามได้ว่าทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่งได้ ทั้งนี้  Brain and Life เชื่อว่าหลักสูตรพัฒนาสมองของทางสถาบัน สามารถช่วยให้ท่านและลูกน้อยทราบถึงปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

คอร์สฝึกทักษะอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

โปรแกรมพัฒนาสมอง เพื่อรักษาอาการสมาธิสั้นในเด็ก อาการของเด็กสมาธิสั้นตั้งแต่อายุ 4-7 ขวบ

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับลูกน้อย Smart Accelerate

คอร์สฝึกสมองเฉพาะบุคคลที่เข้มข้นและครอบคลุม โปรแกรมนี้จะช่วยให้ลูกน้อยของท่านพัฒนาความจำ เพิ่มพูนทักษะพื้นฐาน เป็นการแก้ปัญหาสมาธิสั้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วย

โปรแกรมพัฒนาสมอง ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีแก้อาการสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 19-40 ปี

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับวัยทำงาน Smart Adult

โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาสมองในการทำงาน ฝึกทักษะความจำ การพัฒนาความคิด การแก้ไขปัญหา หากมีเพียงแค่ทักษะการทำงานของสมองแค่ด้านเดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลให้ระบบการทำงานและการจัดการแก้ไขปัญหายากกว่าที่ควรจะเป็น

คอร์สพัฒนาความจำ Smart Senior เน้นการฝึกพัฒนาสมอง แก้ปัญหาความจำเสื่อมก่อนวัยอันควร

โปรแกรมพัฒนาสมองสำหรับผู้สูงอายุ Smart Senior

โปรแกรม Smart Senior คือกิจกรรมฟื้นฟูสมองของศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบความจำและความคิด หากมีเพียงแค่ทักษะการทำงานของสมองแค่ด้านเดียวที่ไม่ถนัด ก็อาจส่งผลให้ระบบความคิดและการตัดสินใจยากกว่าที่ควรจะเป็น