การฝึกอบรมสมองแบบตัวต่อตัว

One-On-One Training

Brain Training 1 : 1

การฝึกสมองแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะด้านต่างๆในการคิด เพื่อกระตุ้นการพัฒนาประสิทธิภาพสมอง โดยกิจกรรมต่างๆจะคล้ายกับการเล่นเกมส์มากกว่าการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานระหว่างการฝึก  ซึ่งผลจากการฝึกโปรแกรมทั้งสองอย่างควบคู่กัน จะทำให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมในทุกช่วงวัยสามารถที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆ ดังนี้

การฝึกอบรมสมองแบบตัวต่อตัว
  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

  2. สามารถที่จะเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นและดีขึ้น 

  3. มีผลการเรียนที่ดีขึ้น

  4. ใช้เวลาในการทำการบ้านน้อยลง

  5. เสริมสร้างความสามารถของสมองในด้านการคิด (Cognitive Thinking), การอ่าน (Reading), การเรียนรู้ (Learning), การใช้เหตุผล (Reasoning), ส่งเสริมด้านความจำและการใช้สมาธิ (Memory&Concentration)

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center