BrainRX โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง เฉพาะบุคคล

BrainRX โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง เฉพาะบุคคล

หัวข้อย่อย

ในปัจจุบันการส่งลูกเรียนพิเศษหรือเรียนกวดวิชานั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เนื่องจากการเรียนพิเศษหรือกวดวิชาเป็นเพียงการเพิ่มความรู้ในวิชาที่ลูกเรียนหรือเป็นการเรียนทางวิชาการเพียงเท่านั้น ซึ่งการเรียนในรูปแบบนี้ไม่ได้ช่วยพัฒนาศักยภาพสมอง หรือเพิ่มทักษะและความสามารถให้ลูกได้อย่างแท้จริง

เพราะฉะนั้นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง เฉพาะบุคคล จึงตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่ที่กำลังมองหาการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพสมองให้ลูกได้มากยิ่งกว่า เพราะโปรแกรมฝึกสมองจะช่วยพัฒนาทักษะทางสมองให้ลูกฉลาด และสามารถคิดวิเคราะห์ รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

BrainRX เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพสมองได้จริง เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มาจากศูนย์ฝึกสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีงานวิจัยรองรับว่าผู้ที่เข้าฝึกในโปรแกรมนี้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีขึ้นจริง หากอยากรู้ว่า brianrx คืออะไร แล้วช่วยพัฒนาสมองได้ด้วยวิธีการไหน รวมทั้ง brainrx ต่างจากการเรียนสถาบันกวดวิชายังไง ในบทความต่อไปนี้เราจะมาบอกให้รู้กัน

brainRX

brainrx คืออะไร

BrainRX เป็นโปรแกรมการฝึกสมองที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพสมอง เฉพาะบุคคล โดยโปรแกรมการฝึกจะช่วยเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนรู้และความสามารถในการประมวลผลของสมอง ซึ่งการเทรนนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงทักษะทางความคิดเชิงตรรกะและการวิเคราะห์

โปรแกรม brainrx ถูกออกแบบมาเผื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสมอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะด้านต่าง ๆ หรือเรื่องความจำก็ได้เช่นกัน โดย BrainRX นั้นจะใช้วิธีการฝึกที่มีการวิเคราะห์ที่ลึกถึงสาเหตุของปัญหาทางสมองที่แท้จริง ซึ่งการฝึกจะมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประมวลผลข้อมูลและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความคิด

เนื่องจากโปรแกรมพัฒนาสมองเป็นการออกแบบมาเผื่อพัฒนาศักยภาพสมองของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ที่ต้องการฝึกสมองสามารถเข้าเรียนได้ทุกวัย เพราะก่อนเข้ารับการฝึกจะมีการทำแบบทดสอบทางสมองก่อนนั่นก็คือการทำbrain test หรือ Gibson Test การทำแบบทำสอบก่อนเข้าเรียนจะทำให้ทราบได้ว่าผู้เข้าฝึกมีปัญหาหรือจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านใด เมื่อทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้สมองทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว จะได้นำในส่วนนั้นมาฝึกและพัฒนาได้อย่างตรงจุด

โดยโปรแกรมฝึกสมอง BrainRX ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และถือว่าเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพทางสมองที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม BrainRx คืออะไร ?

Brain Test คืออะไร

brain test คืออะไร

Brain Test หรืออีกชื่อหนึ่งที่เป็นที่รู้จักก็คือ Gibson Test เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะทางสมองในด้านต่าง ๆ ที่มีด้วยกันทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่

 1. ทักษะด้านความจำระยะยาว
 2. ทักษะด้านความจำขณะทำงาน
 3. ทักษะด้านความเร็วในการประมวลผล
 4. ทักษะด้านการรับรู้ทางภาพ
 5. ทักษะด้านการรับรู้ทางเสียง
 6. ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล
 7. ทักษะด้านภาษา
 8. ระดับ IQ

ทักษะเหล่านี้อิงตามทฤษฎีทางจิตวิทยาของ Gibson ซึ่งเป็นโมเดลการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักการศึกษา นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ

Gibson Test ถูกคิดค้นโดย Dr. Ken Gibson ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลภาพในเด็ก โดยแบบทดสอบได้ออกแบบมาเพื่อเป็นขั้นตอนแรกในการช่วยหาสาเหตุของปัญหาทางสมอง เพื่อให้ผู้เรียนทุกวัยสามารถเอาชนะปัญหาการเรียนรู้ได้ กล่าวคือการทำแบบทดสอบ Brain Test นั้นเป็นขั้นตอนแรกในการเข้าเรียนพัฒนา ศักยภาพ สมองนั่นเอง

การทดสอบจะระบุจุดอ่อนในทักษะที่สำคัญทางสมองที่ทําให้การใช้ชีวิตยากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งการระบุจุดอ่อนเป็นขั้นตอนแรกในการหาวิธีการพัฒนาศักยภาพสมองหรือเป็นการหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างตรงจุด จากนั้นจะสามารถนำจุดอ่อนเหล่านี้ไปแก้ไขหรือพัฒนาให้เป็นจุดแข็งก็จะทำให้ชีวิตที่เคยยากนั้นง่ายกว่าที่เคย

โดยผู้ทดสอบจะได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุด และก่อนเรียนผู้เข้าเรียนจะได้รับรายงานหรือผลคะแนนในการทำ Brain Test ที่ครอบคลุมทักษะสมองทั้ง 8 ด้าน นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดจุดแข็งและจุดอ่อนในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนให้คำปรึกษาและอธิบายผลคะแนนโดยละเอียดจากการทำแบบทดสอบทางสมอง

ตัวอย่างผลทดสอบ Brain Test

ทำ Brain Test ก่อนเริ่มเรียนดียังไง ?

✔ เพื่อการออกแบบคอร์สเรียนของตัวเองโดยเฉพาะ

✔ เพื่อทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง

✔ เพื่อทราบถึงศักยภาพของสมองและนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

✔ เพื่อทราบระดับ IQ ของตัวเอง

✔ เห็นแนวทางพัฒนาศักยภาพสมองอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม : โปรแกรมแบบทดสอบทักษะทางการคิดของสมอง (Gibson Test)

ทำไมต่างจากสถาบันกวดวิชา

ทำไมต่างจากสถาบันกวดวิชา ?

หลาย ๆ คนคงสงสัยว่าการเรียนคอร์สพัฒนาสมองที่ Brain and Life ต่างจากการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชายังไง อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าการเรียนที่สถาบันกวดวิชานั้นจะเน้นการเรียนในส่วนของวิชาการ หรือเนื้อหาที่เป็นความรู้ที่ต้องนำไปใช้ในการสอบวัดระดับต่าง ๆ หรือการสอบเพื่อเรียนให้จบระดับการศึกษา เพราะฉะนั้นสิ่งที่สถาบันกวดวิชาสอนนั้นอาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือมีประโยชน์ในการในชีวิตในอนาคตได้เท่ากับการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง

การเรียนโปรแกรมฝึกสมอง  นอกจากจะทำให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยในเรื่องการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันได้ดีอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่ทำให้ BrainRX ต่างจากสถาบันกวดวิชามีดังนี้

 1. BrainRX เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ทราบถึงต้นเหตุที่แท้จริง ว่าทำไมแต่ละคนถึงไม่เก่งในทักษะนั้น ๆ เมื่อเราทราบถึงสาเหตุแล้วจะทำให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เพราะBrainRX จะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดที่ผู้เรียนมีความบกพร่อง ทำให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ช่วยพัฒนาในส่วนที่ไม่ถนัดหรือไม่เก่ง ให้เก่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนทำให้คนที่เข้าเรีนมีความสามารถรอบด้านอีกด้วย
 2. โปรแกรมฝึกสมองช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองในทุก ๆ ด้าน เมื่อสมองของเราได้พัฒนาอย่างตรงจุดและได้ใช้งานอยู่เสมอจะทำให้สมองนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ของเราก็จะดีขึ้นตามลำดับ
 3. การเรียนคอร์สฝึกสมองเป็นการออกกำลังกายสมองที่ถูกวิธี การเรียนเพื่อพัฒนาสมอง จะช่วยดึงอัจฉริยภาพของสมองมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนพิเศษหรือกวดวิชาจะไม่ใช่การออกกำลังกายสมอง แต่เป็นเพียงการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพียงเท่านั้น

นอกจากนี้แล้วการเรียนโปรแกรมฝึกสมอง ที่ Brain and Life Ceneter ยังเทรนโดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตบำบัดโดยเฉพาะ นอกจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพสมองแล้ว ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาสมาธิสั้น ADHD หรือปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของสมองได้อีกด้วย