โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่สมองได้รับบาดเจ็บ

Brain Injuries

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่สมองได้รับบาดเจ็บ

 

บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุ, การเจ็บป่วยหรือขณะเล่นกีฬา จะทำให้สมองมีความผิดปกติและทำงานได้ไม่เต็มที่ ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่สมองมักมีความยากลำบากในการคิด, ความจำไม่ดี, จดจ่อและใช้สมาธิลำบาก ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถพัฒนาให้แข็งแรงได้ด้วยโปรแกรมการฝึกสมองของเรา 

การบาดเจ็บทางสมอง

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   info@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center