ภาวะบาดเจ็บทางสมอง

ภาวะบาดเจ็บทางสมอง

(Traumatic Brain Injury: TBI)

ภาวะบาดเจ็บทางสมอง

ภาวะบาดเจ็บทางสมอง (Traumatic Brain Injury) หรืออาจเรียกว่า การบาดเจ็บที่ศีรษะ หมายถึง การบาดเจ็บใดๆ ที่มีต่อหนังศีรษะ กะโหลกศีรษะ และเนื้อเยื่อที่เป็ฯส่วนประกอบภายในกะโหลกศีรษะ อาจทำให้มีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว (โรงพยาบาลกรุงเทพ: ออนไลน์) ซึ่งอาการสำคัญที่ต้องสังเกตหลังเกิดภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะ ได้แก่

 • ระดับความรู้สึกตัว (Conscious level) ไม่เหมือนเดิม เช่น ปลุกไม่ตื่น ซึม  เรียกไม่ค่อยรู้สึกตัว มีอาการเอะอะโวยวาย ทำตามคำสั่งไม่ได้
 • แขน – ขา อ่อนแรง (Weakness) หรือเดินไม่เหมือนเดิม
 • ชัก (Convulsion) หรือมีอาการเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อ
 • ตาพร่ามัว มองเห็นภาพไม่ชัด หรือมองเห็นภาพซ้อน
 • ปวดศีรษะ (Headache) หรือมึนศีรษะมากขึ้นกว่าเดิม และไม่ดีขึ้นหลังจากทานยาแก้ปวดแล้ว 2 ชั่วโมง
 • คลื่นไส้ อาเจียน (Nausea/Vomiting)
 • ความจำ (Cognitive) หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป (Behavior change)
 • การนอนหลับผิดไปจากเดิม

อาการต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าสมองได้รับการบาดเจ็บควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ระดับของอาการบาดเจ็บทางสมอง มีดังนี้

1. อาการการบาดเจ็บทางสมองอย่างอ่อน (Glasgow Coma Scale score 13-15) เกิดขึ้นเมื่อ:

การหมดสติซึ่งสั้นมากโดยปกติจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที

การหมดสติไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น แต่บุคคลนั้นอาจมึนงงหรือสับสน

การทดสอบหรือสแกนสมองอาจดูปกติ

การบาดเจ็บของสมองมีเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะได้รับการวินิจฉัยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจในเวลาที่ได้รับบาดเจ็บ กล่าวคือ บุคคลนั้นมีอาการมึนงง สับสนหรือหมดสติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจบ่งชี้ว่าการทำงานของสมองของบุคคลนั้นถูกเปลี่ยนแปลงซึ่งเรียกว่าการถูกกระทบกระแทก

2. อาการการบาดเจ็บทางสมองระดับปานกลาง (Glasgow Coma Scale core 9-12) เกิดขึ้นเมื่อ:

การบาดเจ็บที่สมองส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะปานกลางและเล็กน้อย การบาดเจ็บดังกล่าวมักเกิดจากการกระแทกที่ศีรษะและ / หรือการสั่นศีรษะอย่างรุนแรง โชคดีที่มีหลายคนที่รักษาอาการบาดเจ็บที่ศีรษะโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ อย่างไรก็ตามสำหรับคนอื่น ๆ การบาดเจ็บดังกล่าวส่งผลให้มีการปิดใช้งานตลอดชีวิต

การหมดสติ ไม่กี่นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง

ความสับสน จากวันเป็นสัปดาห์

ความบกพร่องทางร่างกาย ความรู้ความเข้าใจ และ / หรือพฤติกรรมเป็นเวลานานหลายเดือนหรือถาวร

คนที่มีอาการบาดเจ็บที่สมองบาดแผลปานกลางสามารถกู้คืนควาทรงจำได้จากการรักษาหรือการได้รับการดูลที่ดี เพื่อจะทดแทนสิ่งที่หายไป

3. อาการบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรง 

การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงมักเกิดจากการกดหรือกระแทกบาดแผลที่ศีรษะ การบาดเจ็บดังกล่าว เป็นการบดขยี้ ฉีก และตัดเนื้อเยื่อสมองที่บอบบาง อาการบาดเจ็บดังกล่าวเป็นสิ่งที่คุกคามชีวิตมากที่สุดและเป็นการบาดเจ็บประเภทที่บาดเจ็บได้ยากที่สุดในสมอง บ่อยครั้งที่การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงส่งผลให้กะโหลกศีรษะถูกบี้หรือร้าวอย่างรุนแรง การรักษามักจะต้องรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในหลายๆ ด้าน โดยทั่วไปการฟื้นฟูสมรรถภาพจะไม่ทำให้ผู้ป่วยกลับไปเป็นเหมือนก่อนการได้รับการบาดเจ็บทางสมองร้อยเปอร์เซ็น การบาดเจ็บทางสมองสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นหรือระยะยาวการทำงานที่หลากหลายที่มีผลต่อการคิดความรู้สึกภาษาหรืออารมณ์นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดโรคลมชัก และเพิ่มความเสี่ยงโรคอื่นๆ เช่น โรคสมองเสื่อม, โรคพาร์กินสัน และสมองผิดปกติอื่น ๆ ซึ่งจะพบมากเมื่ออายุเพิ่มขึ้น (Brain Injury Association of America, ,มปป.: ออนไลน์)

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางสมอง

1.  ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บทางสมองมากกว่าผู้หญิง และยังมีแนวโน้มที่จะมีการบาดเจ็บที่สมองรุนแรง เนื่องจากกิจกรรมที่ทำและการใช้ชีวิต

2.  ผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงมากที่สุดในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่สมอง อาจเกิดจากอุบัติเหตุ การสะดุดล้ม หรือหกล้ม เป็นต้น

3. เด็กโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดจนถึง 4 ขวบ เนื่องจากกะโหลกศีรษะยังไม่พัฒนาแข็งแรงอย่างเต็มที่ จึงควรระมัดระวังอย่างมากเพราะจะส่งผลไปถึงตอนโต

4. วัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 24 ปี เนื่องจากการใช้ชีวิตที่อาจมีความโลดโผนกว่าวัยอื่นๆ (mayo clinic, 2019: ออนไลน์)

อะไรคือสาเหตุของภาวะบาดเจ็บทางสมอง

ภาวะบาดเจ็บทางสมองขึ้นอยู่กับประเภทของอาการบาดเจ็บ และสาเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไปตามการวินิจฉัยของแพทย์ สาเหตุของการบาดเจ็บทางสมองที่พบได้บ่อย มีดังนี้

– สาเหตุทั่วไปบางประการที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บทางสมอง

 • การหกล้ม เป็นสิ่งที่พบมากที่สุดในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป
 • ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ พบมากที่สุดในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
 • ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • โดนกระแทกจากวัตถุบางอย่าง
 • การถูกล่วงละเมิดในเด็ก พบบ่อยที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี
 • การบาดเจ็บจากระเบิดเนื่องจากการระเบิด

– สาเหตุบางประการจากการบาดเจ็บทางสมองจากการโดนเจาะหรือทะลุ

 • โดนกระสุนหรือสะเก็ต
 • โดนอาวุธ เช่น ค้อน มีด หรือไม้เบสบอล
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งเป็นสาเหตุให้กระดูกทะลุกะโหลก

อุบัติเหตุบางอย่าง เช่น การระเบิด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆ อาจเกิดจากสาเหตุทั่วไปหรือจากการโดนเจาะในบุคคลเดียวกัน (MedlinePlus, 2018: ออนไลน์)

การอยู่ร่วมกับอาการบาดเจ็บทางสมอง

การบาดเจ็บประเภทนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว อาจส่งผลต่อความคิด อารมณ์ หรือความสามารถในการคิด การมองเห็น หรือการได้ยิน หากรุนแรงมากผู้ป่วยอาจต้องได้รับการช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน

– ป้องกันศีรษะของคุณ ระมัดระวังไม่ให้ศีรษะของคุณได้รับบาดเจ็บเพิ่ม

– เป็นไปอย่างช้าๆ พักผ่อนให้เต็มที่และใช้เวลาในการรักษาสมอง สมองจะฟื้นตัวช้า อย่าขับรถหรือปั่นจักรยานจนกว่าแพทย์จะอนุญาต ผู้ป่วยอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองช้าหลังจากได้รับบาดเจ็บที่สมอง

– ใช้เครื่องช่วยจำ ใช้โน้ต กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาปลุก ปฏิทิน และโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยให้จดจำเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่สำคัญ

– ประเมินและปรับงานที่ทำหรืองานในการเรียน ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของคุณ นายจ้างหรือโรงเรียนของคุณอาจหาที่พักให้คุณทำงานต่อไปได้ พิจารณาตัวเลือกที่มีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นหรืองานนอกเวลาเพื่อลดความฟุ้งซ่าน และทำรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” รายวัน จดบันทึกหรือขอให้ใช้เครื่องบันทึกเทปเพื่อช่วยให้คุณจำสิ่งต่าง ๆ ได้

– ได้รับการสนับสนุน ลองเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนท้องถิ่นหรือค้นหากลุ่มออนไลน์ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวของคุณและเรียนรู้วิธีที่ผู้ป่วยคนอื่นจัดการกับตนเอง (stanfordchildrens, มปป.: ออนไลน์)

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่สมองได้รับบาดเจ็บ Brain Injuries

บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุ, การเจ็บป่วยหรือขณะเล่นกีฬา จะทำให้สมองมีความผิดปกติและทำงานได้ไม่เต็มที่ ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่สมองภายหลังจากการได้รับการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการผ่าตัด หรือวิธีการอื่นมักมีความยากลำบากในการคิด, ความจำไม่ดี, จดจ่อ, ใช้สมาธิลำบาก และส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งคือด้านการประมวลผลข้อมูล  การกระตุ้นสมองให้ได้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สมองสามารถพัฒนาด้านการคิด การใช้เหตุผล และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความจำได้ดียิ่งขึ้น

Brain Training Program สามารถช่วยกระตุ้น และพัฒนาสมองให้มีความแข็งแรงได้ด้วยโปรแกรมการฝึกสมองที่ได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะทางกระบวนการคิดต่างๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้, การอ่าน, ความจำและการใช้สมาธิเพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในประจำวัน