ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ

Cognitive Improvement

โปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ

โปรแกรมฝึกสมองของ Brain and Life Center สามารถประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการจะเสริมสร้างทักษะทางการคิดด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมของเราจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับผลการประเมินทักษะด้านต่างๆของสมองว่าเป็นอย่างไร

โปรแกรมของ Brain and Life Center มีกิจกรรมและเกมส์ที่เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านของสมอง ไม่ใช่แค่เพียงช่วยเพิ่มความแข็งแรงและเสริมสร้างทักษะเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถนะทางปัญญาอีกด้วย