โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า

Depression

Dyscalculia

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ

 

Dyscalculia คืออะไร ?

 

Dyscalculia หรือ Math dyslexia คือความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณ ผู้ที่มีอาการจะไม่สามารถแปลสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขได้ มักมีปัญหาในการคำนวณเช่น การบวก ลบ คูณ หาร เด็กที่มีอาการจะสับสนเกี่ยวกับตัวเลขและสัญลักษณ์ ทำให้ไม่สามารถทำการบ้านหรืองานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้

 

Dyscalculia มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณ ทำให้การรับรู้และประมวลผลข้อมูลเป็นไปได้ยาก สัดส่วนของผู้ที่เป็นโรคพบประมาณ 3-6% ในโรงเรียน โดยสามารถพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง

 

การฝึกสมองสามารถช่วยปรับปรุงทักษะด้านการคำนวณได้

การฝึกสมองและออกกำลังกายสมองด้วยโปรแกรมต่างๆที่ Brain and Life Center จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมของเราได้รับการรองรับจาก BrainRx ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการวิจัยรองรับมายาวนานกว่า 10 ปีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีการวัดทักษะทางการคิดของผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นได้จริงหลายหมื่นคน

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า

 

โรคซึมเศร้าเป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางอารมณ์ที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน อาการของโรคมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต, การทำงาน, การใช้ชีวิตที่บ้านและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม สาเหตุของการเกิดโรคคือความเครียดสะสมบวกกับความคิดหรือความรู้สึกในแง่ลบ การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นโรคนี้คือการทำจิตบำบัด

               

การป้องกันโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดคือการรักษาสมดุลในการใช้ชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นปัจจัยบั่นทอนอารมณ์ เช่น พักผ่อนไม่เพียงพอ, ใช้เทคโนโลยีเยอะเกินไป เช่น ติดสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ท, ความเครียดจากงานและภาระครอบครัว, ปัญหาจราจรติดขัด และปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องพบเจอเป็นประจำ ทำให้ต้องเผชิญกับความเครียด หากเราไม่มีวิธีจัดการกับอารมณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้

               

การประเมินทักษะทางการคิดที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า สามารถใช้ได้กับเด็กหรือวัยรุ่นที่อายุมากกว่า 13 ปี และผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า แบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่และเชื่อถือได้ เนื่องจากมีการรับรองทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถระบุทักษะทางการคิดที่ดีและไม่ดี ทั้งยังสามารถประเมินความเสี่ยงของทักษะที่มีปัญหาหรือมีประสิทธิภาพลดลงเนื่องมาจากโรคซึมเศร้า เช่น ความจำ, การจดจ่อและการใช้สมาธิ  โดยโปรแกรมการฝึกสมองของ Brain and Life Center จะกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของสมองดีขึ้นและช่วยบำบัดพฤติกรรมไปพร้อมๆกัน

shutterstock_549090334.jpg

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   info@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center