Dyscalculia

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ

 

Dyscalculia คืออะไร ?

 

Dyscalculia หรือ Math dyslexia คือความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณ ผู้ที่มีอาการจะไม่สามารถแปลสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขได้ มักมีปัญหาในการคำนวณเช่น การบวก ลบ คูณ หาร เด็กที่มีอาการจะสับสนเกี่ยวกับตัวเลขและสัญลักษณ์ ทำให้ไม่สามารถทำการบ้านหรืองานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้

 

Dyscalculia มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณ ทำให้การรับรู้และประมวลผลข้อมูลเป็นไปได้ยาก สัดส่วนของผู้ที่เป็นโรคพบประมาณ 3-6% ในโรงเรียน โดยสามารถพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง

 

การฝึกสมองสามารถช่วยปรับปรุงทักษะด้านการคำนวณได้

การฝึกสมองและออกกำลังกายสมองด้วยโปรแกรมต่างๆที่ Brain and Life Center จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมของเราได้รับการรองรับจาก BrainRx ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการวิจัยรองรับมายาวนานกว่า 10 ปีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีการวัดทักษะทางการคิดของผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นได้จริงหลายหมื่นคน

ทักษะที่ใช้ในการขับรถ

 

การขับรถ เป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยทักษะหลายด้าน มีการทำงานร่วมกันระหว่างการมองเห็น (Visual Perception) และการทำงานของสมองส่วนต่างๆ การที่จะขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนั้น สมองจะต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะดึงความสามารถของทักษะด้านต่างๆ มาใช้ ตัวอย่างเช่น สมาธิ, การรับรู้, ความจำ, การบริหารจัดการและการทำงานร่วมกันระหว่างสมองและร่างกาย การมีทักษะเหล่านี้ดี จะเพิ่มความสามารถในการคาดคะเนและประสิทธิภาพในการควบคุมยานพาหนะ ซึ่งมีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถและช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง

  • ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ ที่จะช่วยให้การขับรถมีประสิทธิภาพดีขึ้น

  • ผู้ที่กำลังจะสอบใบขับขี่

  • ผู้ที่ไม่ได้ขับรถมาเป็นเวลานาน

  • ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางสมอง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับรถ

  • ผู้สูงอายุที่ต้องขับรถเป็นประจำ

 

การฝึกสมองสามารถช่วยปรับปรุงทักษะที่จำเป็นต่อการขับขี่ยานพาหนะได้

ที่ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ Brain and Life Center มีโปรแกรมการฝึกสมองที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละคน โปรแกรมถูกพัฒนามาเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการ

aaaaa.jpg

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาการขับรถ

Driving Cognitive

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center