ความสามารถในการแยกเสียงและผสมเสียง

ผู้ที่มีปัญหาการขับรถ

Driving Cognitive

ทักษะที่ใช้ในการขับรถ

การขับรถ เป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยทักษะหลายด้าน มีการทำงานร่วมกันระหว่างการมองเห็น (Visual Perception) และการทำงานของสมองส่วนต่างๆ การที่จะขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนั้น สมองจะต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะดึงความสามารถของทักษะด้านต่างๆ มาใช้ ตัวอย่างเช่น สมาธิ, การรับรู้, ความจำ, การบริหารจัดการและการทำงานร่วมกันระหว่างสมองและร่างกาย การมีทักษะเหล่านี้ดี จะเพิ่มความสามารถในการคาดคะเนและประสิทธิภาพในการควบคุมยานพาหนะ ซึ่งมีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถและช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง
  • ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ ที่จะช่วยให้การขับรถมีประสิทธิภาพดีขึ้น
  • ผู้ที่กำลังจะสอบใบขับขี่
  • ผู้ที่ไม่ได้ขับรถมาเป็นเวลานาน
  • ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางสมอง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับรถ
  • ผู้สูงอายุที่ต้องขับรถเป็นประจำ

การฝึกสมองสามารถช่วยปรับปรุงทักษะที่จำเป็นต่อการขับขี่ยานพาหนะได้

ที่ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ Brain and Life Center มีโปรแกรมการฝึกสมองที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละคน โปรแกรมถูกพัฒนามาเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการ