โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ

 

Dyscalculia คืออะไร ?

 

Dyscalculia หรือ Math dyslexia คือความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณ เกิดจากการพัฒนาที่ผิดปกติของสมองส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และตัวเลข ผู้ที่มีอาการจะไม่สามารถแปลสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขได้และมักมีปัญหาในการคำนวณเช่น การบวก ลบ คูณ หาร เด็กที่มีอาการจะสับสนเกี่ยวกับตัวเลขและสัญลักษณ์ ทำให้ไม่สามารถทำการบ้านหรืองานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ดีเท่าที่ควร

 

Dyscalculia มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณ ทำให้การรับรู้และประมวลผลข้อมูลเป็นไปได้ยาก สัดส่วนของผู้ที่เป็นโรคพบประมาณ 3-6% ในโรงเรียน โดยสามารถพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง

Dyscalculia ส่งผลต่อทักษะด้านอื่นๆอย่างไรบ้าง ?

Dyscalculia เป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วน intraparietal sulcus การพัฒนาที่ผิดปกตินี้ส่งผลให้ทักษะด้านอื่นๆเสื่อมลงไปด้วย เช่น

  • การจดจ่อและใช้สมาธิ (Concentration)

  • การแบ่งแยกสมาธิ (Divided Attention)

  • ความจำที่ใช้ในการทำงาน (Working Memory)

  • ความจำระยะสั้น (Short-Term Memory)

  • การจดจำและนึกชื่อ (Naming)

  • ทักษะการวางแผน (Planning)

  • ความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed)

 

การฝึกสมองสามารถช่วยปรับปรุงทักษะด้านการคำนวณได้

การฝึกสมองและออกกำลังกายสมองด้วยโปรแกรมต่างๆที่ Brain and Life Center จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมของเราได้รับการรองรับจาก BrainRx ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการวิจัยรองรับมายาวนานกว่า 10 ปีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีการวัดทักษะทางการคิดของผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นได้จริงหลายหมื่นคน

ADB6104001_Dyscalculia_edited.jpg

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ

Dyscalculia

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   info@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center