โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ

Insomnia

Dyscalculia

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ

 

Dyscalculia คืออะไร ?

 

Dyscalculia หรือ Math dyslexia คือความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณ ผู้ที่มีอาการจะไม่สามารถแปลสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขได้ มักมีปัญหาในการคำนวณเช่น การบวก ลบ คูณ หาร เด็กที่มีอาการจะสับสนเกี่ยวกับตัวเลขและสัญลักษณ์ ทำให้ไม่สามารถทำการบ้านหรืองานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้

 

Dyscalculia มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณ ทำให้การรับรู้และประมวลผลข้อมูลเป็นไปได้ยาก สัดส่วนของผู้ที่เป็นโรคพบประมาณ 3-6% ในโรงเรียน โดยสามารถพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง

 

การฝึกสมองสามารถช่วยปรับปรุงทักษะด้านการคำนวณได้

การฝึกสมองและออกกำลังกายสมองด้วยโปรแกรมต่างๆที่ Brain and Life Center จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมของเราได้รับการรองรับจาก BrainRx ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการวิจัยรองรับมายาวนานกว่า 10 ปีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีการวัดทักษะทางการคิดของผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นได้จริงหลายหมื่นคน

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ

อาการนอนไม่หลับ (Insomnia) เป็นอาการที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพการนอน เช่น นอนไม่หลับในตอนกลางคืน นอนหลับไม่สนิท ตื่นบ่อย หรือตื่นกลางดึก เมื่อตื่นแล้วหลับต่อได้ยาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานตอนกลางวันลดลงและทำให้ง่วงนอนในตอนกลางวัน การนอนไม่หลับเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม, อารมณ์, จิตใจ, โรคและภาวะต่างๆ  ในขณะนอนหลับ สมองจะประมวลผลและเก็บข้อมูลต่างๆที่ได้เรียนรู้ระหว่างวัน ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของวันถัดไปดีขึ้น ดังนั้นการนอนหลับอย่างสนิทและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ในผู้ที่มีปัญหา มีวิธีที่สามารถช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น ดังนี้

  • ตั้งเวลาเข้านอนให้เป็นกิจวัตร

  • จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการนอน เช่น การปิดไฟให้มืดสนิท หลีกเลี่ยงเสียงดัง สภาพอากาศที่เหมาะสม เป็นต้น

  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนนอน เช่น ชา กาแฟ

  • หาสิ่งที่ชอบที่ทำให้นอนหลับสบาย เช่น ตุ๊กตา, ผ้าห่ม

  • หลีกเลี่ยงการเล่นเกมส์ก่อนนอน

  • อ่านหนังสือก่อนนอน

 

การทำแบบทดสอบประเมินทักษะสมองในผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ สามารถประเมินหาความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการนอนไม่หลับและทักษะด้านต่างๆที่ได้รับผลกระทบ การปรับเปลี่ยนสมองใหม่และการเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการนอนหลับและการพักผ่อน ยิ่งเข้ารับการประเมินและเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมองเร็วเท่าใด ก็ช่วยชะลอการเสื่อมของการทำงานของสมองได้เร็วเท่านั้น เพราะถ้าหากปล่อยให้อาการเป็นไปเรื่อยๆ อาจจะเพิ่มความรุนแรงของโรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตในระยะยาว

shutterstock_304145354.jpg

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center