โปรแกรมฝึกสมองสำหรับเด็ก

Smart Kid

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับเด็ก

ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ Brain and life Center มีการจัดโปรแกรมฝึกสมองที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคน โดยเน้นพัฒนาทักษะที่อ่อน และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับทักษะที่ดี โดยฝึกฝนให้สมองสามารถประมวลผลข้อมูลที่ได้รับได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้รับการรับรองจาก BrainRx ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะที่เพิ่มขึ้นจริงจากผู้เข้าร่วมโปรแกรมหลายหมื่นคน การมีพื้นฐานทักษะทางการคิดที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และดึงศักยภาพสูงสุดออกมาได้ ทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นและมีคุณภาพ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

shutterstock_1066365491.jpg
อัลไซเมอร์
ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์มักเกิดในผู้สูงอายุ ส่งผลต่อความจำ ความคิด และพฤติกรรมต่างๆ อาการของโรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้จะค่อยๆลืมอดีตของตนเอง

วัยรุ่นและวัยเรียน
สำหรับวัยรุ่นและวัยเรียน

โปรแกรมฝึกสมองของ Brain and Life Center สามารถวางแผนและจัดวางโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นและผู้ที่อยู่ในวัยเรียน

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center