โปรแกรมฝึกสมองสำหรับวัยรุ่นและวัยเรียน

Smart Grown-up

โปรแกรมสำหรับวัยรุ่นและวัยเรียน

 

โปรแกรมฝึกสมองของ Brain and Life Center สามารถวางแผนและจัดวางโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นและผู้ที่อยู่ในวัยเรียน โดยจะประเมินหาทักษะที่อ่อนแอที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนรู้ในโรงเรียน การฝึกสมองจะช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของสมองให้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและยังช่วยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

  • ด้วยทักษะการเรียนรู้ที่แข็งแรง นักเรียนจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นกว่าที่เคย

  • นักเรียนจะมีความจำและสมาธิที่ดีขึ้น

  • นักเรียนจะมีประสิทธิภาพทางความคิดที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโรงเรียน, การเล่นกีฬา และการใช้ชีวิตประจำวัน

  • นักเรียนจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

  • ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

shutterstock_292639718.jpg

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center