brainrx-gibson-test

BrainRX โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง เฉพาะบุคคล

brainrxโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง เฉพาะบุคคล ช่วยพัฒนาศักยภาพสมองเพิ่มทักษะและความสามารถได้อย่างแท้จริง

BrainRX โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง เฉพาะบุคคล Read More »

school-potential-brain

โรงเรียนเสริมพัฒนาการช่วยพัฒนาศักยภาพสมอง

ปัจจุบันการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองที่โรงเรียนเสริมพัฒนา เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนให้ความสนใจ เรียนเสริมพัฒนาการ

โรงเรียนเสริมพัฒนาการช่วยพัฒนาศักยภาพสมอง Read More »

train-short-memory

วิธีฝึกความจำ ป้องกันความจำสั้นเด็กและผู้ใหญ่

การฝึกความจำนอกจากจะช่วยพัฒนาสมองแล้วยังช่วยป้องการอาการความจำสั้นได้ วิธีการฝึกความจำต่อไปนี้เป็นวิธีที่สามารถทำได้ทุกวัย

วิธีฝึกความจำ ป้องกันความจำสั้นเด็กและผู้ใหญ่ Read More »

activity-brain-senior

กิจกรรมฝึกสมองผู้สูงอายุ ป้องกันโรคสมองเสื่อมได้

กิจกรรมฝึกสมองผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการฝึกสมองที่ถูกวิธีสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมได้

กิจกรรมฝึกสมองผู้สูงอายุ ป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ Read More »

learn-potential-brain

โรงเรียนเสริมพัฒนาการช่วยพัฒนาศักยภาพสมอง

โรงเรียนเสริมพัฒนาการเป็นสิ่งสำคัญที่คนให้ความสนใจเพราะการเรียนเสริมพัฒนาการจะช่วยพัฒนาสมองได้อย่างตรงจุด

โรงเรียนเสริมพัฒนาการช่วยพัฒนาศักยภาพสมอง Read More »

critical-thinking-skills

ทักษะกระบวนการคิด ที่ทุกคนต้องมีติดตัว

ในปัจจุบันนี้ทุกคนต้องมีสกิลที่ไม่ควรขาดอย่าง ทักษะกระบวนการคิด หรือ Thinking Skills เพราะไม่ว่าจะเป็นสายงานไหน ล้วนแล้วต้องการคนที่มี ความคิดสร้างสรรค์

ทักษะกระบวนการคิด ที่ทุกคนต้องมีติดตัว Read More »

brain-development-brain-brain-training

โปรแกรม พัฒนาสมอง ที่ครอบคลุมทุกวัย

โปรแกรม พัฒนาสมอง ของ Brain and Life Center เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับทุกวัย เนื่องจากมีแบบทดสอบ Brain Test ที่เป็นตัวบ่งบอกผลคะแนน

โปรแกรม พัฒนาสมอง ที่ครอบคลุมทุกวัย Read More »

brain-development-clever-tips

10 วิธี ฝึกสมอง เคล็ด(ไม่)ลับ ช่วย พัฒนาสมอง

เราสามารถ พัฒนาสมอง ของเราได้ ถ้าเรา ฝึกสมอง เป็นประจำ โดย 10 เคล็ดลับง่ายๆนี้ จะทำให้เราฉลาดได้ในทุกช่วงวัย…

10 วิธี ฝึกสมอง เคล็ด(ไม่)ลับ ช่วย พัฒนาสมอง Read More »

neurogenesis-brainplasticity-brain

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของสมอง

ความสามารถของสมองที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต โดยการสร้างเซลล์ประสาทใหม่เรียกว่า Brain Plasticity

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของสมอง Read More »