braintraining-driving

ผู้ที่มีปัญหาการขับรถ

กระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านต่างๆ เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการขับขี่…

ผู้ที่มีปัญหาการขับรถ Read More »

ปัญหาด้านการเรียนรู้

ผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้

การฝึกสมอง(Brain Training) ผู้ที่เป็นโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะที่อ่อนและทำให้การเรียนง่ายขึ้น…

ผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ Read More »