ผู้ที่มีอาการทางสมองหลังได้รับเคมีบำบัด

ผู้ที่มีอาการทางสมองหลังได้รับเคมีบำบัด

Chemo Brain / Chemo Fog

ผู้ป่วยมะเร็งที่เคยได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) มักมีอาการหลงลืม ความจำลดลง สมาธิลดลง เรียกว่า “Chemo brain” เป็นอาการที่ผู้ป่วยมักพบว่าเกิดขึ้นกับตนเองหลังได้รับการรักษาครบแล้ว ซึ่งทางการแพทย์มีการศึกษาว่า ยาเคมีบำบัด น่าเป็นเหตุให้เกิดอาการ Chemo brain แต่ยังไม่ทราบกลไกการเกิดที่แน่ชัด และไม่ทราบว่าจะมีอาการนานเท่าไร โปรแกรมการฝึกสมองจะช่วยประเมินทักษะที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด ใช้ได้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาและมีอาการสัมพันธ์กับทักษะที่ลดลง

ในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นหนึ่งโรคที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุด ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับการรักษาโรคมะเร็ง จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งหรือจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด เนื่องจากร่างกายทนไม่ไหว การรักษาจะส่งผลต่อผู้ป่วยอย่างมากทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจ  ในผู้ป่วยรายที่มีอาการ Chemo brain จะมีทักษะบางอย่างที่ลดลง ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นการตรวจหาอาการและปรับปรุงทักษะที่เสื่อมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ยิ่งฟื้นฟูและพัฒนาทักษะเร็วเท่าไร คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็จะดีขึ้นเร็วเท่านั้น