การแยกสมาธิ

การแยกสมาธิ (Divided Attention) คืออะไร

การแยกสมาธิ (Divided Attention) คือความสามารถในการแยกสมาธิเพื่อการรับรู้ จัดการ และตอบสนองกับงานสองสิ่งพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน สามารถจดจ่อกับงานหลายอย่างพร้อมกัน และทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ สมาธิแบ่งแยกนั้นมีข้อจำกัดคือ เมื่อเราจดจ่อกับหลายๆ งานพร้อมกัน จะทำให้ประสิทธิภาพของงานแต่ละอย่างลดลง เนื่องจากเราไม่สามารถจดจ่อ

(Concentration) ในแต่ละงานได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามทักษะด้านนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้งานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพและง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างของการแยกสมาธิ

  • การแยกสมาธิเป็นปัจจัยที่สำคัญในด้านการเรียน (Learning) ทำให้นักเรียนสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่คุณครูสอนขณะที่กำลังดูสื่อการสอนและจดบันทึกไปพร้อมๆ กันได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนรู้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สมาธิ เช่น ผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น จะเรียนได้ไม่ค่อยดี
  • ผู้ที่ทำงานเสิร์ฟอาหาร จะต้องแยกสมาธิระหว่างการจดจำเมนูอาหารที่ลูกค้าสั่ง ในขณะที่จดเมนูของลูกค้าคนอื่นไปด้วย ต้องถือจานอาหารอย่างระมัดระวังระหว่างที่กำลังเดินไปเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะ เป็นต้น
  • การรับประทานอาหารและพูดคุยไปพร้อมๆ กัน หรือคุยโทรศัพท์ขณะกำลังดูทีวี เป็นต้น

ความผิดปกติหรือโรคที่มีผลกระทบต่อการแยกสมาธิ

ความผิดปกติที่มีผลกระทบต่อทักษะด้านการแยกสมาธินั้นมีหลายปัจจัย ซึ่งอาจเกิดจากตัวทักษะที่ไม่ดีหรืออาจเกิดจากตัวรบกวนอื่นๆ ก็เป็นได้ ผู้ที่มีทักษะการแยกสมาธิที่ไม่ดีจะไม่สามารถทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ หรืออาจต้องต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะจดจ่อ ในบางกรณี ในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตหรืออาการอื่นๆ เช่น โรคสมาธิสั้น (ADHD) ทักษะด้านนี้อาจทำงานได้ไม่ดีเพราะอาการของโรคส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้สมาธิ นอกจากนี้ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Traumatic Brain Injury: TBI) หรือเป็นโรควูบ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะบกพร่องทักษะทางด้านนี้ ขึ้นอยู่กับสมองส่วนที่ได้รับผลกระทบ

เราสามารถพัฒนาทักษะ Divided attention (สมาธิแบ่งแยก) ได้อย่างไร?

Brain and Life Center เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางกระบวนการความคิดของสมอง เราสามารถพัฒนา การแยกสมาธิ (Divided attention) ให้ดีขึ้นได้ ด้วย Brain training Program เป็นโปรแกรมฝึกสมองที่จะทำให้สมองของคุณมีศักยภาพสูงสุดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ