Dr.Ken Gibson

ประวัติของ ดร.เคน กิบสัน 

Dr.Ken Gibson

     ดร.เคน กิบสัน มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการเรียนรู้ จึงนำไปสู่ความสนใจในการศึกษาในด้านนี้เป็นที่รู้กันดีในหลายๆท่านว่า เมื่อเราเกิดความยากลำบากในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พอเวลาผ่านไป สิ่งนั้นก็อาจจะทำให้เกิดผลประโยชน์ตามมาได้ โดยความลำบากของ ดร.เคน กิบสัน ในวัยเด็กของเขานั้นได้เป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งทำในสิ่งที่ได้ช่วยเหลือคนนับพันคนได้

     ดร.เคน กิบสัน เติบโตขึ้นมาในรัฐวิสคอนซิน ดร.เคน กิบสัน ในวัยเด็กนั้นมีปัญหาในด้านการอ่าน 
เนื่องจากในสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าพอ ที่จะทราบถึงสาเหตุของความยากลำบากในการอ่านและเขียนนี้ได้ ทำให้ ดร.เคน กิบสัน ต้องดิ้นรนเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถเรียนหนังสือได้ ซึ่งถ้าหาก ดร.เคน กิบสัน เกิดในยุคปัจจุบัน ก็คงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Dyslexia

     เนื่องด้วยพัฒนาการทางด้านการแพทย์ ในการศึกษาเกี่ยวกับสมอง จึงทำให้เราสามารถทราบได้ว่าส่วนไหนของสมองที่ทำให้การเรียนรู้เป็นไปได้ง่ายหรือยาก ซึ่งด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ปัจจุบัน ทำให้สามารถทราบได้ว่า

     ดร.เคน กิบสัน นั้นเคยมีอาการที่ทำให้เกิดความยากลำบากในการแยกแยะระหว่างเสียงกับคำ ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ในเด็กนักเรียนสมัยนี้เช่นกัน โดยความบกพร่องนี้ทำให้มีความยากลำบากเป็นอย่างมากในการเรียนหนังสือ ซึ่ง ดร.เคน กิบสัน ก็ได้ชดเชยสิ่งที่บกพร่องไปด้วยการใช้ความพยายามอย่างหนัก จนสามารถเรียนจนจบออกมาเป็น "นักทัศนมาตรศาสตร์" โดยเมื่อได้เข้าไปทำงานแล้ว ดร.เคน กิบสัน จึงทราบว่ามีเด็กอีกหลายพันคนที่มีปัญหาด้านนี้โดยเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามา มักมีปัญหาในเรื่องการเรียนและการอ่านตัวหนังสือ

     ดร.เคน กิบสัน จึงได้ร่วมมือสร้าง "โปรแกรมการฝึกทักษะของสมอง (Cognitive Skills)" ที่กลายมาเป็น LearningRx ในปัจจุบันนี้ขึ้นมา และต้องใช้ความพยายามในการสร้างปรับปรุงและแก้ไขมากมายกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ซึ่งโปรแกรมการฝึกนี้ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง แต่มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้ง อาทิเช่น BrainRX  ReadRX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ LearningRX เพื่อช่วยเด็กและผู้ใหญ่ในการเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ให้เข็มแข็งขึ้นยิ่งขึ้นไป
     ดร.เคน กิบสัน ได้เคยถามตัวเองไว้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราสามารถเสริมกระบวนการคิดและเรียนรู้ในเด็กและผู้ใหญ่ได้ วันนี้จึงถือได้ว่า เด็กและผู้ใหญ่เป็นหมื่นๆคนได้ผลประโยชน์จากการฝึกทักษะสมองผ่าน LearningRx นี้เอง

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center