ขอบคุณสำหรับการชำระเงิน

**หลังชำระเงิน ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดวันเวลาสำหรับการทดสอบ**

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันเวลาสำหรับการทดสอบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่