Slide
how-to

Cognitive Skill

Cognitive Skill
สมองดี ชีวิตดี
สมองดี ชีวิตดี
how-to

Cognitive Skill หรือ ทักษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ และแก้ปัญหา เปรียบเสมือนเครื่องมือที่สมองใช้ในการคิด ประกอบไปด้วยหลายทักษะย่อย เช่น

 • การแก้ปัญหา : คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญ
 • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : วิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะความจริงจากความคิดเห็น ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
 • ความสนใจและการจดจ่อ : จดจ่อกับงานที่ทำ โดยไม่วอกแวก
 • ความจำ : จดจำ เก็บข้อมูล เรียกคืนข้อมูล
 • ภาษา : สื่อสาร เข้าใจความหมายของคำ พูด เขียน ฟัง
 • การคิดสร้างสรรค์ : คิดไอเดียใหม่ หาวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่
 • การตัดสินใจ : เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายๆ ทางเลือก
 • การเรียนรู้ : เข้าใจและจดจำสิ่งใหม่ๆ

Cognitive Skill มีความสำคัญต่อความสำเร็จในทุกๆ ด้านของชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน ความสัมพันธ์ส่วนตัว ฯลฯ

อาการของคนที่มีปัญหา Cognitive Skill

ด้านการเรียนรู้

– เรียนรู้ช้ากว่าเด็กทั่วไป
– เข้าใจบทเรียนยาก
– ทำงานไม่เสร็จ ส่งงานช้า
– ลืมเนื้อหาที่เรียนบ่อยๆ
– อ่านหนังสือไม่เข้าใจ
– เขียนหนังสือผิดหลักไวยากรณ์
– คำนวณตัวเลขผิดพลาดบ่อยๆ

ด้านการเรียนรู้

– อยู่ไม่สุข กระสับกระส่าย
– วอกแวกง่าย ขาดสมาธิ
– ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หงุดหงิดง่าย
– ขาดความอดทน
– ทำตามคำสั่งไม่เก่ง
– แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
– เข้าสังคมกับผู้อื่นได้ยาก

ด้านการเรียนรู้

– พูดช้ากว่าเด็กทั่วไป
– พูดไม่ชัด
– เดินทรงตัวลำบาก
– ประสานงานระหว่างมือและตาไม่ดี
– ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองไม่ได้

อาการเหล่านี้อาจจะเกิดจาก Cognitive Skill ของเด็ก เราสามารถทดสอบทักษะเหล่านี้ได้ด้วยแบบทดสอบ Gibson Test การทดสอบทักษะการทำงานของสมอง (Cognitive Strengths and Weaknesses) ซึ่งช่วยในการระบุปัญหาการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างตรงจุด

gibson

Gibson Test  ประเมินทักษะ 7 ด้าน ดังนี้

 1. ทักษะด้านความจำระยะยาว
 2. ทักษะด้านความจำขณะทำงาน
 3. ทักษะด้านความเร็วในการประมวลผล
 4. ทักษะด้านการรับรู้ทางภาพ
 5. ทักษะด้านการรับรู้ทางเสียง
 6. ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล
 7. ทักษะด้านภาษา

สนใจเริ่มโปรแกรมได้อย่างไร?

step-brain
Brain test

ทำความรู้จัก Gibson Test

Brain and Life ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ ได้ออกแบบทดสอบพัฒนาการลูก หรือผู้ทดสอบรู้สึกว่าตนเอง ที่กำลังพบกับ Cognitive Skill เราเป็น สถาบันกระตุ้นพัฒนาการ หรือ โรงเรียนเสริมพัฒนาการ โดยเน้นที่เรียนเสริมพัฒนาการ ในเฉพาะด้านที่ขาดไป โดยวิเคราะห์จากผลทดสอบที่ออกมา และ เช็คพัฒนาการลูก ว่าควรจะเสริมทางด้านใด ผ่าน Brain test โปรแกรมฝึกสมอง ซึ่งเราได้นำเข้าโปรแกรมที่มีชื่อว่า Gibson Test  ซึ่งคิดค้นโดย Dr. Ken Gibson ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลภาพในเด็ก ได้ออกแบบ The Gibson Test เป็นขั้นตอนแรกในการช่วยให้เด็กและผู้ใหญ่เอาชนะปัญหาการเรียนรู้ได้ เป็นโดยจะทำให้เราทราบดังนี้

 1. ทราบผลคะแนนเฉลี่ยทักษะของสมองทั้ง 7 ด้าน (Cognitive Skill) เมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุทั้ง Standard Score และ Percentile ได้แก่ ด้านความจำระยะยาว ด้านความจำในการทำงาน ด้านกระบวนการมองภาพ ด้านตรรกะและเหตุผล ด้านความเร็วในการประมวลผล ด้านกระบวนการได้ยิน และด้านภาษา
 2. ทราบผลคะแนนเฉลี่ยในกลุ่ม Attention ได้แก่ การใส่ใจอย่างต่อเนื่อง การเลือกใส่ใจ การโฟกัสกับสิ่งที่ทำ
 3. ทราบผลคะแนนเฉลี่ย IQ เมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุ
 4. ทราบผลเฉลี่ยของอายุสมองในแต่ละด้าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุ
 5. เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองและเห็นสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเรียน การทำงาน การคิด การตัดสินใจ
 6. เป็นแนวทางในการพัฒนาสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียน การใช้ชีวิต ให้มีความคิดเป็นระบบมากขึ้น

การพัฒนาทักษะทางปัญญา สามารถทำได้ทุกวัย เริ่มฝึกฝนได้ตั้งแต่วัยเด็ก ยิ่งฝึกฝนมาก ทักษะทางปัญญาก็จะยิ่งพัฒนา ส่งผลดีต่อชีวิตในอนาคต หลังจากรู้ผลทดสอบของ Gibson Test แล้ว คุณจะรู้ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร และสามารถวางแผนที่จะพัฒนาในจุดอ่อนต่อด้วย โดยโปรแกรม BrainRx จะช่วยให้พัฒนาจุดอ่อนของผู้เรียน ซึ่งจะออกแบบมาหลักสูตรมาเฉพาะบุคคล และมีการฝึกสมองแบบตัวต่อตัว หลังจากจบคอร์สฝึกสมองเราจะให้คุณทำการแบบทดสอบอีกครั้ง ซึ่งเราจะเห็นผลลัพธ์ของสมองที่มีการพัฒนาได้อย่างชัดเจน

ผลลัพธ์หลังเข้าโปรแกรม BrainRx

Cognitive Skill สมองดี ชีวิตดี

Testimonial