ทักษะยับยั้งชั่งใจ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

Inhibition

Inhibition หรือ Inhibitory คือทักษะด้านการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง เป็นทักษะพื้นฐานในการควบคุมตนเอง (Self Control) และความต้องการของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมได้ในเวลาที่สมควรโดยอาศัยสมาธิและเหตุผลเป็นตัวช่วย ทักษะ Inhibition เป็นส่วนหนึ่งของทักษะด้าน Executive Functions (EFs) หรือกระบวนการทางความคิดที่ช่วยให้เรามุ่งมั่นสามารถจัดการกับงานหลายๆ อย่างให้สำเร็จ ควบคุมแรงกระตุ้นต่างๆ ไม่ให้สนใจไปนอกลู่นอกทาง ทักษะด้าน Inhibition จะช่วยควบคุมพฤติกรรมและการกระทำที่ไม่เหมาะสม และให้เราตอบสนองในทางที่ดีขึ้นต่อเหตุการณ์ต่างๆ

การที่ทักษะด้าน Inhibition อ่อนหรือบกพร่อง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้น (ADHD) โดยความรุนแรงของอาการสามารถแสดงให้เห็นได้ใน 3 ระดับ ดังนี้

  • ระดับร่างกาย (Motor level) : ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ อยู่ไม่นิ่ง ซุกซน
  • ระดับสมาธิ (Attention Level) : ไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ มักโดนรบกวนได้ง่าย
  • ระดับพฤติกรรม (Behavioral level) : หุนหันพลันแล่น ถูกกระตุ้นได้ง่าย ไม่สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น อารมณ์ร้อนและหงุดหงิดขณะขับรถ บีบแตรรัวหลายครั้งเวลาโดนขับรถปาดหน้า

Inhibition เป็นหนึ่งในทักษะที่เราใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน สมองจะช่วยปรับพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางเหมาะสม ทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถคิดก่อนที่จะพูด ช่วยให้สงบสติอารมณ์และยับยั้งชั่งใจ ไม่วอกแวกกับสิ่งกระตุ้น หากทักษะด้านนี้ดีก็จะส่งผลที่ดีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ช่วยให้สามารถขับรถได้อย่างใจเย็นและมีสติ ช่วยให้ตื่นไปทำงานหรือเรียนแม้ในวันที่เราขี้เกียจ ช่วยให้เราสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งยังช่วยปรับปรุงพฤติกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน, การทำงาน, การขับรถ และการใช้ชีวิต ให้เป็นไปในทางที่ดี

เราสามารถพัฒนาทักษะ Inhibition (ทักษะด้านการยับยั้งชั่งใจ) ได้อย่างไร?

Brain and Life Center เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางกระบวนการความคิดของสมอง เราสามารถพัฒนา Inhibition หรือ Inhibitory (ทักษะด้านการยับยั้งชั่งใจ) ให้ดีขึ้นได้ ด้วย Brain training Program เป็นโปรแกรมฝึกสมองที่จะทำให้สมองของคุณมีศักยภาพสูงสุดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ