ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล

Logic & Reasoning

ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning) คืออะไร

ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning) คือความสามารถในการให้เหตุผล การกำหนดหลักการ และแก้ปัญหาจากข้อมูลที่ไม่เคยเจอหรือไม่คุ้นเคย 

           

หากทักษะด้านนี้อ่อนหรือบกพร่อง จะส่งผลต่อความสามารถการแก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์ เช่น การบวกลบคูณหาร, การใช้ความรู้ทางสถิติ, รูปทรงเรขาคณิต มีปัญหาในการถ่ายโอนข้อมูลการเรียนรู้ (Learning) มีปัญหาในการอ่าน ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์

เราสามารถพัฒนาทักษะ Logic & Reasoning (ตรรกะและเหตุผล)  ได้อย่างไร ?
           

Brain and Life Center เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางกระบวนการความคิดของสมอง เราสามารถพัฒนาทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning)  ให้ดีขึ้นได้ ด้วย Brain training Program เป็นโปรแกรมฝึกสมองที่จะทำให้สมองของคุณมีศักยภาพสูงสุดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรรกะและเหตุผล

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center