ตรรกะและเหตุผล

ทักษะด้านตรรกะ

ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล

Logic & Reasoning

ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning) คืออะไร

ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning) คือความสามารถในการให้เหตุผล การกำหนดหลักการ และแก้ปัญหาจากข้อมูลที่ไม่เคยเจอหรือไม่คุ้นเคย

หากทักษะด้านนี้อ่อนหรือบกพร่อง จะส่งผลต่อความสามารถการแก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์ เช่น การบวกลบคูณหาร, การใช้ความรู้ทางสถิติ, รูปทรงเรขาคณิต มีปัญหาในการถ่ายโอนข้อมูลการเรียนรู้ (Learning) มีปัญหาในการอ่าน ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์

เราสามารถพัฒนาทักษะ Logic & Reasoning (ตรรกะและเหตุผล) ได้อย่างไร ?

Brain and Life Center เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางกระบวนการความคิดของสมอง เราสามารถพัฒนาทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning) ให้ดีขึ้นได้ ด้วย Brain training Program เป็นโปรแกรมฝึกสมองที่จะทำให้สมองของคุณมีศักยภาพสูงสุดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนะนำอ่านเพิ่มเติม:

6 วิธีแก้สมาธิสั้นพัฒนาสมองสำหรับลูกน้อย หากปล่อยไว้อาจสายเกินแก้

วิธีแก้สมาธิสั้นในเด็ก

สมาธิสั้นในเด็กเป็นภาวะของการทำงานที่ผิดปกติ หากลูกของท่านมีภาวะสมาธิสั้น พวกเขาอาจเกิดความวิตกกังวลหรือเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้มากขึ้น

พัฒนาสมอง กับ Brain and Life Center

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมอง, พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน, เพิ่มสมาธิในการเรียนหรือการทำงาน, ประมวลผลและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น, มีพื้นฐานทักษะด้านภาษาและการออกเสียงที่ดี, เพิ่มความมั่นใจด้วยศักยภาพที่มากขึ้น

บทความเพิ่มเติม