การกำหนดชื่อ (Naming)

การกำหนดชื่อ (Naming) คืออะไร

Naming คือ ความสามารถในการบอกถึงวัตถุ, บุคคล, สถานที่, แนวคิดหรือความคิดด้วยชื่อเฉพาะของสิ่งนั้น เป็นทักษะที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของทักษะของสมอง (Brain Skills) การที่จะใช้ทักษะด้าน Naming (การตั้งชื่อ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องมีคำศัพท์มากมายในสมองเพื่อหาคำที่เฉพาะเจาะจงถึงสิ่งที่คุณต้องการจะพูดชื่อนั้นออกมา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. ระบบความหมาย (Semantic System) : เป็นการดึงข้อมูลคำศัพท์จากสมอง ในการบ่งบอกว่าวัตถุนั้นคืออะไร เมื่อไหร่ที่เราได้ยินชื่อนี้แสดงว่าหมายถึงวัตถุสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเจอเพื่อนเก่าระหว่างทางเดินกลับบ้าน คุณสามารถบอกชื่อได้ ที่มากกว่านั้นคือสามารถบอกได้ว่าเขาคือเพื่อนที่อยู่ห้อง 10

2. ระบบคำศัพท์จากเสียง (Phonological Lexial System) : เป็นการดึงข้อมูลเดิมของคำศัพท์จากวัตถุหรือความคิดโดยการใช้เสียงเรียกชื่อของวัตถุนั้น ตัวอย่างเช่น คุณพบเพื่อนเก่าชื่อ ทอม สมองจะดึงข้อมูลคำศัพท์คำนี้ออกมาเพื่อใช้ในการเรียกชื่อบุคคลนั้น

3. การจัดเก็บข้อมูลเสียง (Phoneme Storage) : การดึงข้อมูลเสียงในแต่ละแบบนั้น จะทำให้เกิดคำที่ตรงตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น ทอม จะเป็น “ / ท /, / อ /, / ม / ” เป็นต้น

ตัวอย่างของ Naming

  • คุณกำลังคุยกับเพื่อนคนหนึ่ งเกี่ยวกับงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนอีกคน ช่วงเวลาที่คุณพูดชื่อของเจ้าของวันเกิด (ซึ่งเป็นวันเกิดของ Johnny) คุณกำลังใช้ Naming หรือการตั้งชื่อนั่นเอง
  • เมื่อคุณถูกถามว่า “หอไอเฟล” ตั้งอยู่ที่ไหน สมองของคุณจะค้นหาคำศัพท์ในหัวคุณและตอบออกไปด้วยชื่อของเมืองที่ตั้งหอไอเฟล ซึ่งก็คือ “ปารีส”
  • เมื่อเด็กเห็นสุนัขตัวหนึ่ง และพูดว่า “หมาป่า” พวกเขาจะตั้งชื่อวัตถุด้วยเสียงหรือสิ่งที่ชอบ อย่างเช่น ได้ยินคำว่า “หมาป่า” จากนิทานหนูน้อยหมวกแดงและเด็กชอบนิทานเรื่องนี้มาก เมื่อเห็นสุนัขจึงได้เรียกว่า “หมาป่า” นั่นเอง
  • ถ้านักดับเพลิงกำลังดับไฟและพูดประโยคหนึ่งวา “ไปปิดท่อแก๊สสีเขียวในห้องใต้ดินหลังภาพวาดสีเขียว” ความสามารถในการตั้งชื่อของเขาจะเป็นตัวกำหนด ว่าพวกเขาจะดับไฟได้เร็วแค่ไหน

ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ Naming (การตั้งชื่อ)

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่สมองมีความผิดปกติ ซึ่งไม่สามารถตั้งชื่อวัตถุ สถานที่ หรือรูปแบบความคิดได้ โดยบุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าถึงคำศัพท์มากมายภายในสมองได้ ทำให้ค้นหาคำที่ต้องการได้ยาก แต่การที่มีความพิการทางสมองผิดปกติ ยังคงสามารถเข้าใจและสร้างภาษาได้ ขึ้นอยู่กับความเสียหายในสมองของแต่ละคน

นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติอื่นๆ ที่มีผลกระทบ ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์, ความบกพร่องทางด้านภาษา หรือสภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น

เราสามารถพัฒนาทักษะ Naming (การตั้งชื่อ) ได้อย่างไร??

Brain and Life Center เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางกระบวนการความคิดของสมอง เราสามารถพัฒนา Naming (การตั้งชื่อ) ให้ดีขึ้นได้ ด้วย Brain training Program เป็นโปรแกรมฝึกสมองที่จะทำให้สมองของคุณมีศักยภาพสูงสุดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ