โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุ

"Brain and Life Center" เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ เราพัฒนาทักษะด้านต่างๆทางกระบวนการคิด

เช่น ทักษะการเรียนรู้, การอ่าน, ความจำและการใช้สมาธิ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุ บทเรียนที่จะช่วยฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุ ให้สมองทำงานได้ดีขึ้น 

ชะลอการเสื่อมของสมอง

สมองเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยจำนวนอายุที่เพิ่มมากขึ้นจะเพิ่ม ความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นด้วย 

ลดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง

ฝึกสมองเพื่อลดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง (Rigidity) กล้ามเนื้อแข็งและเกร็งกว่าปกติ ทำให้ร่างกายเกิดอาการเคลื่อนไหวช้า
เกร็ง และสั่น

ลดความเสี่ยง

การเป็นอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์มักเกิดในผู้สูงอายุ ส่งผลต่อ

ความจำ ความคิด และพฤติกรรมต่างๆ

ลดการสูญเสียความจำ

 การสูญเสียความทรงจำไม่เพียงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเท่านั้น แต่สามารถเกิดได้ในวัยอื่นๆได้ด้วยเช่นกัน

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

✆    02-612-9188, 061-391-5559
✉   contact@brainandlifecenter.com

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!