ทักษะด้านความเร็วในการประมวลผล

Processing Speed

ความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed) คืออะไร

ความเร็วในการประมวลผลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของกระบวนการคิด (Cognitive Thinking)

ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเรียนรู้, การพัฒนาความสามารถทางปัญญา และการใช้เหตุผล

      

ความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed) คือความเร็วของกระบวนการทางความคิด ซึ่งสัมพันธ์กับความเร็วที่บุคคลหนึ่งจะสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาพ (ข้อความและตัวเลข), ข้อมูลเสียง (ภาษา) หรือการเคลื่อนไหว กล่าวคือความเร็วในการประมวลผลคือเวลาที่ใช้ระหว่างการรับรู้และการตอบสนองต่อข้อมูล ความเร็วในการประมวลผลที่ดี จะทำให้กระบวนการคิดและการเรียนรู้ดีขึ้นตามไปด้วย

ความผิดปกติและพยาธิสภาพที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการประมวลผลช้า

      

ความเร็วในการประมวลผลช้าไม่ได้บ่งบอกถึงสติปัญญา แต่อาจเกิดจากความผิดปกติในการเรียนรู้บางอย่าง เช่น ผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD), ผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่าน  (Dyslexia), ผู้ที่มีความบกพร่องทางการคิดคำนวณ (Dyscalculia), ผู้ที่มีความผิดปกติทางกระบวนการทางการได้ยิน, โรคออทิสติก (Autism Spectrum disorder), โรคสมองเสื่อม (Dementia) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ความเร็วในการประมวลผลลดลง

      

เราสามารถพัฒนาทักษะ ความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed) ได้อย่างไร ?

           

Brain and Life Center เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางกระบวนการความคิดของสมอง เราสามารถพัฒนา ความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed) ให้ดีขึ้นได้ ด้วย Brain training Program โปรแกรมฝึกสมองที่จะทำให้สมองของคุณมีศักยภาพสูงสุดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเร็วในการประมวลผล
คุณมงคล

“ปกติผมนั้นเป็นคนที่ขี้ลืมง่าย ความจำไม่ดี และสมองสั่งการได้ช้า ทำให้การทำงานไม่ราบรื่นเท่าไรนัก จึงตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมองกับ BrainandLife Center และหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมอง การเปลี่ยงแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากตัวผมเองและจากที่คนรอบข้างมองมา กระบวนการคิดการอ่าน รวดเร็วขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ลืมน้อยลง มีความทรงจำที่ดีขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว ”

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมอง อายุ 35 ปี

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center