โปรแกรมฝึกสมองเหมาะกับใคร

สำหรับเด็ก

สำหรับเด็ก

ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ Brain and life Center มีการจัดโปรแกรมฝึกสมองที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคน โดยเน้นพัฒนาทักษะที่อ่อน

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะสมอง
ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่ต้องการจะเสริมสร้างทักษะทางการคิดด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น

วัยเรียนและวัยรุ่น
สำหรับวัยรุ่นและวัยเรียน

โปรแกรมฝึกสมองที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นและผู้ที่อยู่ในวัยเรียน ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะด้านการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น

พัฒนาการเรียน
ผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียน

การฝึกสมองกับศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ จะช่วยให้การเรียนเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพราะเราสามารถวางแผน

ปัญหาความจำ
ผู้ที่สูญเสียความทรงจำ

ทักษะด้านความจำนั้นถูกควบคุมโดยสมองหลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนก็ทำหน้าที่จัดการกับความจำแต่ละประเภทแตกต่างกันไป

โรคซึมเศร้า
ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าเป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางอารมณ์ที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน อาการของโรคมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต

ลดอาการทางสมองหลังได้รับเคมีบำบัด
ผู้ที่มีอาการทางสมองหลังได้รับเคมีบำบัด

ผู้ป่วยมะเร็งที่เคยได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) มักมีอาการหลงลืม ความจำลดลง สมาธิลดลง เรียกว่า “Chemo brain” เป็นอาการที่ผู้ป่วยมักพบว่าเกิดขึ้นกับตนเอง

สมาธิสั้น
ผู้ที่มีสมาธิสั้น

สมาธิสั้น หรือ Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) เป็นโรคทางสมองประเภทหนึ่งที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็ก

ปัญหาในการคำนวณ
ผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ

ความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณ เกิดจากการพัฒนาที่ผิดปกติของสมองส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

นอนไม่หลับ
ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ

อาการนอนไม่หลับ (Insomnia) เป็นอาการที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพการนอน เช่น นอนไม่หลับในตอนกลางคืน นอนหลับไม่สนิท

อาการบาดเจ็บทางสมอง
ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางสมอง

บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุ, การเจ็บป่วยหรือขณะเล่นกีฬา จะทำให้สมองมีความผิดปกติและทำงานได้ไม่เต็มที่ ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่สมองมักมีความยากลำบากในการคิด

ปัญหาการเรียนรู้
ผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้

ที่ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ Brain and Life Center มีโปรแกรมการฝึกสมองสำหรับผู้ที่เป็นโรคบกพร่องทางการเรียนรู้

ปัญหาการอ่านและเขียน
ผู้ที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน

Dyslexia คือความบกพร่องในการอ่านและการเขียน จัดเป็นความผิดปกติด้านการเรียนรู้
(Learning Disorder) ประเภทหนึ่ง

ปัญหาการขับรถ
ผู้ที่มีปัญหาการขับรถ

การขับรถ เป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยทักษะหลายด้าน มีการทำงานร่วมกันระหว่างการมองเห็น และการทำงานของสมองส่วนต่างๆ

อัลไซเมอร์
ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์/สมองเสื่อม

โรคอัลไซเมอร์มักเกิดในผู้สูงอายุ ส่งผลต่อความจำ ความคิด และพฤติกรรมต่างๆ อาการของโรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้จะค่อยๆลืมอดีตของตนเอง

พาร์กินสัน
ผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease (PD)) เป็นโรคทางสมอง (Neurologic Disease) ซึ่งเป็นหนึ่งในภาวะสมองเสื่อม

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center