งานวิจัย

Research

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการฝึกสมองเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เนื่องจากความก้าวหน้าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าสมองของเรานั้นมหัศจรรย์และมีความสำคัญมากเพียงใด

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของสมอง
ความสามารถของสมองที่เปลี่ยนแปลงได้

ความสามารถของสมองที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต โดยการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ Brain Plasticity หรือ Neuroplasticity

งานวิจัยจาก BranRX
งานวิจัยจาก BrainRX

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center