รีวิวฝึกสมอง ที่ศูนย์พัฒนาสมอง Brain and Life วิธีแก้สมาธิสั้นสำหรับเด็กไฮเปอร์และคนขี้ลืม

รีวิวน้องพลัม

รีวิวฝึกสมอง @ศูนย์พัฒนาสมอง วิธีแก้สมาธิสั้นของเด็กไฮเปอร์และคนขี้ลืม

การฝึกสมองและศักยภาพเป็นเรื่องสำคัญของทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น วัยเด็ก วัยรุ่ย วัยทำงาน หรือสูงอายุก็ตามต่างก็อยากจะพัฒนาทักษะด้านต่างๆทางกระบวนการคิด เช่น ทักษะการเรียนรู้, การอ่าน, ความจำ เป็นคนขี้ลืม และการใช้สมาธิเนื่องจากเป็นคนสมาธิสั้น ทั้งเด็กสมาธิสั้น และผู้ใหญ่สมาธิสั้นเองก็ตาม เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในประจำวัน

น้องพลมัม – ณภัทร บุณยภัทรกุล เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะทางกระบวนการคิดสมาธิสั้น เป็นเด็กสมาธิสั้น และความจำสั้น ขี้ลืม ทำให้มีปัญญาในการเรียน มีความต้องการที่จะให้ตนเองให้มีทักษะที่ดีขึ้น และสามารถใช้ทักษะนั้นๆได้อย่างเต็มที่ หลังเข้ารับโปรแกรมพัฒนาสมองและศักยภาพกับ Brain And Life ไปแล้ว น้องพลัมจะเป็นอย่างไรบ้าง เราไปสัมภาษณ์น้องพลัมกันเลยค่ะ

Q : สวัสดีค่ะ แนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
A : สวัสดีครับ ชื่อ ณภัทร บุณยภัทรกุล ชื่อเล่นชื่อ พลัม อายุ 13 ปีครับ

Q : ปัญหาทักษะความคิด สมาธิสั้น ความจำ สั้น ขี้ลืม เป็นอุปสรรคกับการเรียนอย่างไรบ้าง?
A : แต่ก่อนจำอะไรไม่ได้เลย อยู่โรงเรียนน่ะ ครูพูดมาอันนี้แล้วกลับมาเราจะขี้ลืม

Q : อะไรที่ทำให้น้องพลัมตัดสินใจมาฝึกสมองและศักยภาพกับ Brain And Life ?
A : อยากรู้เกี่ยวกับทักษะของสมองตัวเอง ก็เลยตัดสินใจเพื่อลองทำแบบทดสอบครับ

Q : หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมองแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ?
A : ตอนเทสเสร็จ รู้สึกว่ามีความจำดีขึ้น และสมาธิดีขึ้น ความคิดเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นครับ

Q : คิดว่าการพัฒนาสมอง จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันไหม ?
A : จำเป็นนะครับ เวลาที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน จะรู้สึกเหมือนแบบความจำ ความคิด มันอยู่ได้ยาวขึ้น

กราฟแสดงผลการทดสอบก่อนและหลัง เข้าร่วมโปรแกรม

ฝึกสมอง พัฒนาสมอง วิธีแก้สมาธิสั้น เด็กสมาธิสั้น เด็กไฮเปอร์ ขี้ลืม

หลังจากที่น้องพลัมได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมองและศักยภาพกับ Brain And Life นั้น ผลปรากฎว่าน้องพลัมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านความจำระยะยาว ทำให้น้องพลัมสามารถจำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

เสริมทักษะ สร้างความคิด
เพิ่มความจำ พัฒนาสมอง

กับคอร์สฝึกสมอง ที่ Brain and Life Center