Testimonials

คุณธารินทร์

คุณ ธารินทร์  วชิรมน

BAL008TharinVa.jpg

เมื่อเรามีอายุมากขึ้นก็มักจะมีโรคต่างๆ ตามมาหนึ่งในนั้นก็คือ โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นโรคประจำตัวของผู้สูงอายุ โรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถหายขาดได้ แต่สามารถยืดเวลาการเกิดออกไปได้ หรือลดความเสี่ยงลงไปได้ ด้วยการฝึกสมอง กระตุ้นความคิดอยู่เสมอ หากอายุยังไม่ถึงวัยสูงอายุแนะนำให้ทำการฝึกสมองบ่อยๆ ทำสิ่งใหม่ๆ เสมอ

อัตราความรุนแรงของโรคแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน บางคนใช้ชีวิตได้โดยเฉลี่ย 8 ปี ในขณะที่บางคนมีชีวิตได้ถึง 20 ปี ลักษณะของการเกิดโรคที่แตกต่างกันนี้จะส่งผลต่อความรุนแรงของโรค โดยขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพและอายุ

การฝึกอบรมสมองแบบตัวต่อตัว
การฝึกอบรมสมองด้วยคอมพิวเตอร์

คุณหมอธารินทร์ มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากสมองมีการประมวลผลช้า คิดช้า ทำอะไรช้าลง ความจำไม่ดี มักหลงลืมบ่อยๆ จึงเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมองของ Brain and Life Center หลังการฝึกสมองคุณหมอธารินทร์ก็มีความจำที่ดีขึ้น จำได้มากขึ้น อาการหลงลืมค่อยๆ น้อยลง มีสมาธิมากขึ้น และมีการประมวลผลเร็วขึ้น

โปรแกรมฝึกสมองเป็นอย่างไร ยากไหม ?

ไม่ยากอย่างที่คิด เด็กทำได้ ผู้ใหญ่ทำได้ หรือผู้สูงอายุก็สามารถทำได้ เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย เป็นแบบทดสอบในลักษณะของการเล่นเกมส์ฝึกสมองเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อวัดระดับทักษะและศักยภาพของสมอง

หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมองแล้ว ผลเป็นอย่างไร?

ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมองจะมีสมาธิมากขึ้น มีกระบวนการคิดที่เร็วขึ้น กล้าคิดกล้าตัดสินใจ  มีความจำที่ดีขึ้น ทั้งความจำระยะสั้นและระยะยาว

การมีสมองที่พร้อม จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร ?

กระบวนการคิดที่ช้า ความจำสั้น ลืมง่าย ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันยุ่งยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตทั่วไป การลืมอะไรเล็กๆ น้อยๆ เช่นลืมว่าวางของไว้ไหน ลืมล็อคประตูบ้าน ลืมปิดแก๊ส ปิดไฟ อะไรเล็กๆ น้อยๆ เช่นนี้ก็อาจจะทำให้เราเสียเวลาในการย้อนกลับมาเช็คได้ สร้างความระหวาดระแวง กลายเป็นคนคำย้ำคิดย้ำทำ รวมไปถึงระบบการทำงานแย่ลง คิดงานไม่ออก สมองไม่แล่น อาจเป็นปัญหาในหน้าที่การงานได้

นอกจากรักษาสุขภาพร่างกายแล้ว เราควรหมั่นฝึกสมองให้สมองกลับมาสู่สภาวะที่ดึงเอาศักยภาพมาใช้อย่างคุ้มค่า การมีสุขภาพดีและสมองดีเป็นสิ่งคู่กัน ทำให้ชีวิตประจำวันของคุณมีระบบและใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าตั้งแต่ตื่นนอนจนตลอดทั้งวัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center