ทักษะความจำระยะสั้นเกี่ยวกับการมองเห็น

ทักษะความจำระยะสั้นเกี่ยวกับการมองเห็น

Visual Short-Term Memory

ความจำระยะสั้นเกี่ยวกับการมองเห็น (Visual Short-Term Memory) คืออะไร

ความจำระยะสั้นเกี่ยวกับการมองเห็น (Visual Short-Term Memory) คือความสามารถในการจดจำข้อมูลที่เป็นรูปภาพ เช่น ตัวอักษร รูปร่าง สี ภายในระยะเวลาสั้นๆ ความจำชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความจำระยะสั้นหรือ Short-Term Memory (STM) ข้อมูลที่เรารับรู้จาก Visual Short-Term Memory นั้นยังสามารถเรียนรู้ผ่านทาง Working Memory หรือ ความจำระยะสั้นในการรับรู้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลนั้นสามารถกลายเป็นความจำระยะยาวหรืออาจจะถูกลืมไปได้

ตัวอย่างการใช้ทักษะด้านความจำระยะสั้นเกี่ยวกับการมองเห็น (Visual Short-Term Memory)

  • ความจำระยะสั้นเกี่ยวกับการมองเห็น (Visual Short-Term Memory) อาจต้องอาศัยการจดหรือการอ่านเพื่อที่เราจะสามารถจดจำข้อมูลนั้นๆได้ ถ้าหากทักษะนี้บกพร่องก็จะทำให้การอ่านหนังสือไม่ดีเท่าที่ควรหรืออาจจะอ่านไม่ได้เลย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเรียน
  • Visual Short-Term Memory  มีบทบาทอย่างมากเกี่ยวกับทักษะการขับรถ เนื่องจากต้องใช้ทักษะการมองเห็นเพื่อใช้จำสัญญาณไฟจราจร คอยดูและระวังไม่ให้ชนกับรถคันอื่น
  • อาชีพส่วนใหญ่ล้วนใช้ทักษะนี้ในการทำงาน เนื่องจากต้องมีการอ่านหรือการเขียนรายงาน โดยจะต้องจดจำคำศัพท์เพื่อที่จะนำไปเขียนในเนื้อหาและบริบทต่างๆ นอกจากนี้อาชีพที่ต้องอาศัยการมองภาพเยอะๆอย่างเช่น สถาปนิก, ดีไซน์เนอร์, จิตรกร ล้วนจะต้องมีความถนัดในทักษะด้านนี้มากกว่าอาชีพอื่นๆ
  • การที่เราสามารถจดจำหน้าคนที่เดินผ่านไปได้ หรือสามารถจำได้ว่าเป็นคนที่เคยรู้จักหรือเคยเห็นแม้นานมาแล้ว

ปัญหาที่พบ เมื่อทักษะด้าน Visual Short-Term Memory ไม่ดี

หากทักษะด้าน Visual Short-Term Memory หรือความจำระยะสั้นเกี่ยวกับการมองเห็นไม่ดี จะทำให้จดจำข้อมูลได้น้อยลง ทักษะด้านนี้ สามารถถูกลดประสิทธิภาพได้โดยหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) หรือภาวะ Dyslexia ซึ่งเป็นภาวะที่มีความบกพร่องทางการอ่าน ทำให้การอ่านหนังสือเป็นเรื่องยาก เพราะต้องจดจำคำศัพท์และบริบทขณะอ่าน, สารเสพติดบางชนิด เช่น กัญชาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพของ Visual Short-Term Memory ลดลง นอกจากนี้อาการบาดเจ็บทางสมองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทักษะด้านนี้เปลี่ยนแปลงไป

เราสามารถพัฒนาทักษะ Visual Short-Term Memory
(ความจำระยะสั้นเกี่ยวกับการมองเห็น) ได้อย่างไร?

เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ดีได้ด้วยโปรแกรมฝึกสมอง ซึ่ง Brain and Life Center สามารถช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และทักษะที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน