สมองดี  สร้างได้ทุกวั

BrainRx-Doctor-Referral-Card.jpg
Brain RX

Brain RX เป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี Center ถึง 90 แห่ง

shutterstock_570683881.jpg
ผู้ที่มีสมาธิสั้น

สมาธิสั้น เป็นโรคทางสมองประเภทหนึ่งที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่  

shutterstock_370591832.jpg
ผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์มักเกิดในผู้สูงอายุ ส่งผลต่อความจำ ความคิดและพฤติกรรมต่างๆ 

shutterstock_614622584.jpg
ทักษะการเรียนรู้

ทักษะการเรียนรู้และการคิด แบ่งออกเป็นหลายด้าน อาทิเช่น ความจำ ตรรกะและเหตุผล เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

shutterstock_591931739.jpg
งานวิจัยที่รองรับ

ความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าสมองของเรานั้นมหัศจรรย์และมีความสำคัญ

RX-01 1200.jpg
โปรแกรมฝีกสมอง

โปรแกรมฝึกสมองของ Brain and Life Center ฝึกได้ทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการจะเสริมสร้างทักษะทางการคิดด้านต่างๆ

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center