สมองดี-สร้างได้ทุกวัน
Welcome to Brain and Life Center

ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ

“Brain and Life Center” เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ เราพัฒนาทักษะด้านต่างๆทางกระบวนการคิด เช่น ทักษะการเรียนรู้, การอ่าน, ความจำและการใช้สมาธิ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในประจำวัน  โดยได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

BrainRX

นัดหมายเพื่อพบแพทย์

โทร 02-109-9994

our-features-brainrx

Our Features

Image
Brain Rx

Brain Rx เป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี Center ถึง 90 แห่ง

Image
ผู้ที่มีสมาธิสั้น

สมาธิสั้น เป็นโรคทางสมองประเภทหนึ่งที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่

Image
ผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์มักเกิดในผู้สูงอายุ ส่งผลต่อความจำ ความคิดและพฤติกรรมต่างๆ

Image
ทักษะการเรียนรู้

ทักษะการเรียนรู้และการคิด แบ่งออกเป็นหลายด้าน อาทิเช่น ความจำ ตรรกะและเหตุผล เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

Image
งานวิจัยที่รองรับ

ความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าสมองของเรานั้นมหัศจรรย์และมีความสำคัญ

Image
โปรแกรมฝีกสมอง

โปรแกรมฝึกสมองของ Brain and Life Center ฝึกได้ทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการจะเสริมสร้างทักษะทางการคิดด้านต่างๆ

Our Services

Smart Accelerate สำหรับเด็ก (4-7 ขวบ)

มีการจัดโปรแกรมฝึกสมองที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคน โดยเน้นพัฒนาทักษะที่อ่อน และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับทักษะที่ดี

การฝึกอบรมสมองแบบตัวต่อตัว

การฝึกสมองแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะในการคิด เพื่อกระตุ้นการพัฒนาประสิทธิภาพสมอง

Smart Grown-up สำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น (7-18)

จัดวางโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นและวัยเรียน โดยจะประเมินหาทักษะที่อ่อนแอที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนรู้ในโรงเรียน

การฝึกอบรมสมองด้วยคอมพิวเตอร์

ฝึกสมองด้วยคอมพิวเตอร์ ฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางการคิดด้านต่างๆเพิ่มเติม

Smart Adult สำหรับวัยทำงาน (19-40 ปี)

โปรแกรมฝึกพัฒนาสมองที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลวัยเรียนและวัยทำงาน (อายุ 19-40ปี) โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาสมองในการทำงาน…

BRAIN TRAINING PROGRAM

พัฒนาสมองเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมอง พัฒนาทักษะที่จำเป็น เพิ่มความมั่นใจ ในการเรียนหรือการทำงาน

Smart Senior สำหรับผู้สูงอายุ

บริหารสมอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุป้องกันโรคที่ส่งผลต่อความจำ ความคิด และพฤติกรรมต่างๆ อาการของโรคจะรุนแรงขึ้น

เครื่องช่วยฝึกการหายใจ

เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ขณะหายใจ เพื่อสังเกตพฤติกรรมการหายใจ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่

ช่องทางการติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Latest News

Our Testimonial