Slide
Gifted Students
Gifted Students
Gifted Students
เด็กปัญญาเลิศ
เด็กปัญญาเลิศ
Gifted Students
Gifted Students

รู้ได้อย่างไรว่าลูกของคุณเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือ “Gifted Child” ?

สามารถเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเด็ก ความสามารถพิเศษของเด็กส่วนใหญ่เริ่มแสดงอาการในระยะหน้าหรือขณะที่เด็กอยู่ในระยะพัฒนาการเด็ก

นี่คือบางสัญญาณที่อาจช่วยให้คุณรับรู้ว่าลูกของคุณอาจมีความสามารถพิเศษ

 1. การพัฒนาการเร็ว
  ลูกที่มีความสามารถพิเศษอาจมีการพัฒนาการทางความสามารถต่างๆ ได้รวดเร็วเมื่อเทียบกับเด็กในกลุ่มอายุเดียวกัน
 1. ความชอบเรียนรู้ที่มาก
  เด็กที่มีความสามารถพิเศษมักมีความกระตือรือร้นทางการเรียนรู้และ มีความสนใจในเรื่องที่ซับซ้อนแ
 1. การใช้คำศัพท์ระดับสูง
  ลูกอาจมีศัพท์ที่หลากหลายและระดับสูง โดยเฉพาะในหัวข้อทางเลือก
 1. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
  ลูกอาจมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและคิดวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
 1. การแสดงความสนใจในหัวข้อพิเศษ
  ลูกอาจมีความสนใจที่เป็นพิเศษในหัวข้อเฉพาะ เช่น ด้านคณิตศาสตร์, การอ่าน, ศิลปะ, หรือวิทยาศาสตร์
ทดสอบและพัฒนาศักยภาพ

ทดสอบและพัฒนาศักยภาพ “เด็กปัญญาเลิศ” ได้อย่างไร?

หากคุณมีความสงสัยหรือต้องการยืนยันความสามารถพิเศษของลูกของคุณ Brain and Life Center เชี่ยวชาญด้านสมองสามารถให้คำปรึกษาและประเมินความสามารถพิเศษ “เด็กปัญญาเลิศ” พร้อมวิธีการสนับสนุนและกำหนดโครงการการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับลูกของคุณโดยเฉพาะ

โลโก้-brainandlifecenter

วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กฉลาด สมองดี พัฒนาการเลิศได้อย่างไร?

smiling-student-sitting-with-his-books

สร้างเด็กอัจจริยะเป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องดูแลและสนับสนุนเด็กในด้านหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้พัฒนาการความอัจจริยะของพวกเขา ดังนี้

1. สนับสนุนการเรียนรู้
สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ปลดปล่อยและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ในหลาย ๆ ทาง สังเกตและรับรู้ความสนใจและความพอใจของเด็กรวมทั้งให้ข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ของพวกเขา

2.ส่งเสริมทักษะสังคม
สอนเด็กทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้การรับฟัง แก้ไขปัญหา การรับมือแต่ละสถานการณ์ และทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
สนับสนุนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ให้เด็กมีโอกาสที่จะตั้งคำถาม และกระตุ้นความกระตือรือร้นในการค้นคว้าความรู้

4.ส่งเสริมความคิดริเริม
สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความคิดริเริ่มของเด็ก ให้พวกเขาเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างความคิดสร้างสรรค์

5.สนับสนุนการอ่าน
ส่งเสริมการอ่านโดยการให้อ่านหนังสือและวรรณกรรมที่หลากหลาย ที่เหมาะสมกับระดับอายุและความสามารถของเด็ก

6.สนับสนุนการพัฒนาทางอารมณ์
ช่วยเด็กในการเรียนรู้การจัดการอารมณ์ ให้พวกเขาเข้าใจความรู้สึกของตนเองและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและสื่อสารออนไลน์อย่างปลอดภัยและมีสติ

8.สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสำรวจและสังเกต
ให้เด็กได้เรียนรู้จากการสำรวจโลกรอบตัวและสังเกตสิ่งต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมของพวกเขา

9.สนับสนุนการเรียนรู้อาชีพ
สนับสนุนความสนใจของเด็กในการเรียนรู้อาชีพหรือทักษะทางวิชาชีพที่พวกเขาสนใจ

สุดท้าย การสร้างเด็กอัจจริยะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความใส่ใจ ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาทางอารมณ์และสมรรถนะทางสติปัญญาของเด็กอย่างต่อเนื่องและค่อย ๆ ยกระดับในแต่ละระยะเวลาในชีวิตของเด็ก Brain and Life Center มีโปรแกรมพัฒนาสมองต้งแต่พื้นฐาน พร้อมดึงศักยภาพแต่ละบุคคลออกมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

BRx-logo

โปรแกรมฝึกอบรมสมอง BrainRx ผสมผสานระหว่างการฝึกสมองแบบตัวต่อตัว (การฝึกระหว่างเทรนเนอร์กับนักเรียน) และการฝึกสมองแบบดิจิตอล (การฝึกบนคอมพิวเตอร์) ฝึกทักษะของสมองที่ใช้ในการคิด การเรียนรู้ การอ่าน การมีเหตุมีผล ความจำ สมาธิและการจดจ่อทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการคิดที่พัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้

เมื่อสมองยิ่งดี…ชีวิตก็ยิ่งง่ายขึ้น