Slide
What is Brain Traning
What is Brain Traning
What is Brain Traning
การฝึกสมองสำคัญอย่างไร?
การฝึกสมองสำคัญอย่างไร?
Cognitive Skills Intelligent
Cognitive Skills Intelligent

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
Cognitive Improvement

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
Cognitive Improvement

โปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ

โปรแกรมฝึกสมองของ Brain and Life Center สามารถประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการจะเสริมสร้างทักษะทางการคิดด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมของเราจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับผลการประเมินทักษะด้านต่าง ๆ ของสมองว่าเป็นอย่างไร

โปรแกรมของ Brain and Life Center มีกิจกรรมและเกมส์ที่เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านของสมอง ไม่ใช่แค่เพียงช่วยเพิ่มความแข็งแรงและเสริมสร้างทักษะเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถนะทางปัญญาอีกด้วย

What Is Brain Training?

เหตุใดทักษะทางการคิด ( Cognitive Skills ) จึงมีความสำคัญ

การออกกำลังกายสมองก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับการออกกำลังกายทั่วไป เพื่อที่จะให้สมองแข็งแรงและมีสุขภาพดี หลายคนคิดว่าการเล่นเกมส์ฝึกสมองประเภท Sudoku อักษรไขว้ หรือเกมส์ไพ่ ก็เพียงพอแล้วต่อการฝึกสมอง แต่ในความเป็นจริงนั้นสามารถช่วยได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะถ้าหากเราเล่นซ้ำๆ สมองจะเคยชิน กลายเป็นกิจวัตรประจำวัน ซึ่งอาจไม่ใช่วิธีการฝึกสมองที่ได้ผลเท่าที่ควร

การฝึกสมองที่แท้จริงนั้น คือการฝึกสมองให้ครบทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้มากพอ จึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรมพัฒนาสมองและศักยภาพซึ่งจะมีการฝึกพัฒนาทักษะทางการคิดครอบคลุมทุกด้านและมีการฝึกอย่างต่อเนื่อง

What Is Brain Training?

คอร์สพัฒนาสมอง เหมาะกับใครบ้าง ?

สมองทำงานอย่างไร?

1. รับข้อมูลทางสัมผัส
สมองรับข้อมูลจากภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในร่างกายผ่านอวัยวะทางสัมผัส เช่น ข้อมูลทางสายตาจากตา ข้อมูลเสียงจากหู และระบบสัมผัสจากผิวหนัง

2. การประมวลผล
สมองประมวลข้อมูลทางสัมผัสโดยวิเคราะห์และตีความข้อมูล นิยามรูปแบบ สร้างความสัมพันธ์ และแยกข้อมูลโดยประเมินผ่านระบบสัมผัสต่างๆ

3. การรวมข้อมูล
สมองรวมข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว โดยประเมินจากความรู้และความจำที่เก็บไว้เพื่อให้การมองเห็นรวมและเป็นระบบ สมองรวมข้อมูลทางสายตากับประสบการณ์และความรู้ที่มีเพื่อสร้างสัมผัสที่มีความสอดคล้องเกี่ยวโยงกัน

4. การตัดสินใจ
จากการรวบรวมข้อมูลแล้ว สมองตัดสินใจและสร้างความคิด อารมณ์ และความตั้งใจ กระบวนการทางสมองเหล่านี้รวมถึงการคำนวณทางเอกสารชาววิชา

5. ผลลัพธ์การทำงาน
สมองส่งสัญญาณไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อสร้างการกระทำ เป็นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ การพูด และการกระทำอื่น ๆ

6. วงจรความรู้สึกและการตอบสนอง
สมองรับข้อมูลคำตอบจากร่างกายและสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลนี้ใช้ในกระบวนการประมวลผลและตัดสินใจเพื่อปรับการตอบสนองในแต่ละสถานการณ์

พื้นฐานของการคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ สมองและระบบโครงสร้างซับซ้อนของเซลล์ประสาทและเส้นทางประสาทเป็นสิ่งที่รับผิดชอบในกระบวนการที่ซับซ้อนนี้ ที่ทำให้เราสามารถทำงานและปรับปรุงตนเองตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในชีวิตของเรา

brain

Brain and Life Center ศูนย์พัฒนาสมอง และวัดประสิทธิภาพของสมองและทักษะต่างๆทางการคิด เช่น ด้านความจำ ความเร็วในการคิด การจดจ่อ เป็นต้น โดยได้รับการรับรองจาก Brain Rx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพของสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

โลโก้-brainandlifecenter

เราจะฝึกสมองได้อย่างไร?

ในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีก้าวไกล และมีเรื่องให้คิดวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา ทำให้สมองของเราต้องทำงานแทบไม่ได้หยุดพัก แต่ข่าวดีก็คือเราสามารถ พัฒนาสมอง ของเราได้อย่างต่อเนื่อง เพียงแค่เราเข้าใจหลักการพัฒนาสมอง และ ฝึกสมองของเราได้อย่างถูกวิธี จะส่งผลให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรามีรูปแแบบและวิธีการที่ดึงศักยภาพเฉพาะบุคคล

1. Individualized Training Plans (แผนการฝึกแบบบุคคล)
เราจะเริ่มจากการประเมินสมองและเริ่มจากการปรับแผนการฝึกให้เป็นแบบที่เหมาะกับความต้องการและเป้าหมายของแต่ละบุคคล

2. One-on-One Learning (การเรียนรู้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง)
เรามีผู้เชี่ยวชาญนักฝึกสมองโดยเฉพาะที่พร้อมดูแลแบบหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งส่งผลให้การฝึกสมองมีประสิทธิภาพและเรียนรู้ได้เร็วมากยิ่งขึ้น

3. Concentration & Intensity (ความจำสมาธิและความสนใจ)
เราจะมีโปรแกรมการฝึกสมองเฉพาะบุคคลที่สามารถดึงศักยภาพสมองให้เกิดความท้าทายแต่ไม่เหนื่อยจนเกินไป การเน้นความสมาธิและความจำเป็นสำคัญ

4. Repetition & Practice (การทดสอบและการฝึก)
เรามีโปรแกรมพัฒนาทักษะและทดสอบ คอยฝึก พัฒนาสมองเป็นประจำ ซึ่งช่วยให้มีพัฒนาการสมองได้เร็วมากยิ่งขึ้น

5. Step-by-Step Progression (การเริ่มต้นทีละขั้นตอน)
โปรแกรมฝึกสมองอย่างเป็นระบบ ช่วยการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน และมีกระบวนการทำงานตามขั้นตอนเป็นการพัฒนาทักษะทางสมอง

6. Multitask Activities (กิจกรรมแบบหลายทาง)
ภายในโปรแกรมและการเรียนรู้จะมีการนำกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะอย่างหลากหลายมาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเวลาเดียวกัน

7. Positive Reinforcement (การเสริมใจเชิงบวก)
จะมีการสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นใจในระหว่างการฝึกสมองช่วยให้ผู้เรียนคงระดับสภาพจิตใจและความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายผู้เรียน

Brain and Life Center เรามีโปรแกรมที่เสริมสร้างศักยภาพทุกด้านของสมอง ไม่ใช่แค่เพียงช่วยเพิ่มความแข็งแรงและเสริมสร้างทักษะเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถนะทางปัญญาอีกด้วย

back-school-cute-child-schoolgirl-sitting-desk-room

รีวิวจากผู้ที่ผ่านการเข้าคอร์ส Brain Training Program
กับ Brain and Life Center

BRx-logo

โปรแกรมฝึกอบรมสมอง BrainRx ผสมผสานระหว่างการฝึกสมองแบบตัวต่อตัว (การฝึกระหว่างเทรนเนอร์กับนักเรียน) และการฝึกสมองแบบดิจิตอล (การฝึกบนคอมพิวเตอร์) ฝึกทักษะของสมองที่ใช้ในการคิด การเรียนรู้ การอ่าน การมีเหตุมีผล ความจำ สมาธิและการจดจ่อทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการคิดที่พัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้

เมื่อสมองยิ่งดี…ชีวิตก็ยิ่งง่ายขึ้น