บทความ

ข่าวสารและบทความ

ผู้ที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน
Dyslexia ความบกพร่องในการอ่านและการเขียน กระตุ้นเซลล์สมองที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านภาษาและพัฒนาทักษะต่างๆได้ดีขึ้น...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์/สมองเสื่อม
โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) ป้องกันและชะลอได้ด้วยการฝึกสมอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม...
รายละเอียดเพิ่มเติม