Slide
Home Work Help
Home Work Help
Home Work Help
ช่วยใครได้บ้าง?
ช่วยใครได้บ้าง?

Home Work Help

สร้างนิสัยและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำการบ้าน

หากเรากำลังอยู่ในวัยเรียน สิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การบ้าน การทำการบ้านช่วยในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหา, การวางแผน, การเขียน, การคิดนอกกรอบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพในอนาคต ซึ่งบางครั้งการบ้านมักถูกมองว่ายากมาก สาเหตุที่ทำให้การบ้านดูยากได้ อาจมีทั้ง…

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกสมอง

เริ่มฝึกสมอง พัฒนาศักยภาพของคุณ
ด้วยโปรแกรมฝึกสมองที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

หากคุณสงสัยว่าการฝึกสมองเหมาะ
สำหรับคุณหรือลูกของคุณหรือไม่?

ค้นหาคำตอบด้วยแบบทดสอบ
Gibson Test

สาเหตุที่ทำให้การบ้านดูยาก

ความยากของเนื้อหา

บางวิชาหรือหัวข้ออาจมีความซับซ้อนและยากมาก เช่นคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ที่อาจมีสูตรหรือกระบวนการที่ซับซ้อนและไม่สามารถเข้าใจอย่างแท้จริง

ขอบเขตเวลาในการส่งการบ้าน

บางงานอาจมีกำหนดเวลาที่กำหนดให้เสร็จซึ่งอาจทำให้เกิดความกดดันเพิ่มขึ้นและทำให้งานดูยากขึ้น 

ความเข้าใจไม่ครบถ้วน

บางครั้งความเข้าใจในความรู้หรือข้อมูลที่ต้องใช้ในการบ้านไม่เพียงพอ อาจทำให้การแก้ไขปัญหาในงานและการเรียนเป็นอุปสรรค

รู้สึกไม่ชอบวิชาที่เรียน

เมื่อผู้เรียนรู้สึกไม่ชอบบางวิชาที่เรียนอาจทำให้รู้สึกไม่เต็มใจและไม่อยากจะทำมัน

ทริคในการเรียนรู้

แต่ละคนจะมีรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น การจดบันทึก, การจัดเรียงข้อมูล, การฟัง หรือเรียนรู้จากการลงมือทำจริง

ข้อจำกัดทางสติปัญญา

บางคนอาจมีข้อจำกัดทางสติปัญญาในบางวิชาหรือหัวข้อที่ทำให้งานดูยากขึ้น

ความไม่มั่นใจ

ขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเองอาจทำให้การทำงานดูยากขึ้น

เราจะช่วยให้ทำการบ้านทุกวิชาของคุณง่ายขึ้น

สิ่งที่จะช่วยให้การบ้านเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น คือ การสร้างนิสัยและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำการบ้าน

เราช่วยให้ทำการบ้านเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

เราจะช่วยฝึกสมองสำหรับทักษะการทำการบ้าน เน้นทักษะทางสมองพื้นฐานที่นักเรียนต้องการสำหรับการเรียนหนังสือ ซึ่งรวมถึงทักษะทางสมองเช่นหน่วยความจำ, การคิด, และทักษะในการรักษาความสนใจ นอกจากการช่วยเรื่องการบ้าน ทักษะเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนตลอดชีวิตได้

young-schoolgirl-uniform-standing-arms-crossed-classroom

โดยเราจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนานิสัยการทำการบ้านที่แข็งแรง จากทักษะที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

  • ทักษะการอ่าน
  • ทักษะการเขียน
  • ทักษะทางคณิตศาสตร์
  • การจัดระเบียบ
  • การบริหารเวลา
  • การคิดเชิงสร้างสรรค์ การกำหนดเป้าหมาย