ติดต่อเรา

BRAIN AND LIFE CENTER

“Brain and Life Center” ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพด้านต่างๆ ทางกระบวนการคิด เช่น ทักษะการเรียนรู้, การอ่าน, ความจำและการใช้สมาธิ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในประจำวัน โดยได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 น.- 18.00 น.