Slide
Reading-Help
Reading-Help
Reading Help
Reading Help
ช่วยใครได้บ้าง?
ช่วยใครได้บ้าง?

Reading Help ฝึกสมองด้านการอ่าน

การอ่านเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่เป็นประตูสู่การเรียนรู้และจินตนาการตลอดชีวิต เป็นทักษะที่ต้องใช้การทำงานของสมองหลายส่วนในการสั่งการร่างกาย เช่น การมอง การจดจ่อ กล้ามเนื้อตา รวมถึงการใช้สมาธิ หากทักษะใดไม่แข็งแรงอาจส่งผลต่อการอ่าน ทำให้การอ่านเป็นเรื่องที่ยาก และทำให้เกิดเป็นการไม่ชอบอ่านหนังสือได้

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกสมอง

เริ่มฝึกสมอง พัฒนาศักยภาพของคุณ
ด้วยโปรแกรมฝึกสมองที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

หากคุณสงสัยว่าการฝึกสมองเหมาะ
สำหรับคุณหรือลูกของคุณหรือไม่?

ค้นหาคำตอบด้วยแบบทดสอบ
Gibson Test

ใครบ้างที่ควรพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

happy-student-girl young girl with book library
happy-student-girl young girl with book library

นักเรียนและนักศึกษา

นักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ และเตรียมตัวในการสอบหรือทดสอบ

happy-student
happy-student

ผู้ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจและความจำ

คนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านอาจจำข้อมูลไม่ได้นานหรือจำข้อมูลไม่ดี เนื่องจากความไม่รับรู้ข้อความ

happy-student
happy-student

คนที่ต้องการเตรียมตัวในการสอบ

หากคุณมีทักษะด้านการเรียนรู้ที่ดี จะช่วยเพิ่มความเข้าใจ, การจดจำ, การวางแผน, การแก้ปัญหา, และการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้และสอบ

happy-student
happy-student

คนที่ต้องการปรับปรุงการจัดการเวลา

คนที่มีทักษะด้านการอ่านไม่ดี จะใช้เวลาในการอ่านที่ค่อนข้างเยอะกว่าคนอื่น ทำให้การจัดการเวลาในการทำงาน หรือการเรียนไม่พอ

สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ว่าคุณควรเรียน ReadRx

อ่านหนังสือไม่ออก แก้ได้ด้วย ReadRx

Brain and Life ช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่านให้แข็งแกร่ง โดยมีรูปแบบการสอน ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคน เพื่อพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งในการสร้างทักษะการอ่านที่แข็งแกร่งนั้นจะเกี่ยวข้องอีกหลายด้านที่เราจะช่วยพัฒนาให้กับผู้อ่านแต่ละคน เช่น

kind-asian-female-teacher-helps
  • สามารถจดจำข้อความที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถอ่านคำที่ไม่คุ้นเคยได้ด้วยการสะกด
  • ประมวลประโยคและภาษาที่ซับซ้อนได้
  • จินตนาการเป็นภาพในขณะที่อ่านได้
  • เทคนิคการจดจำข้อมูลที่สำคัญ

ReadRx เหมาะสมสำหรับผู้อ่านที่กำลังเรียนรู้การอ่านครั้งแรก หรือผู้อ่านที่มีปัญหาในการอ่านช้า เราจะช่วยเสริมทักษะการเข้าใจในการอ่านผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า ComprehendRx โปรแกรมนี้เน้นทักษะเช่นความเร็วในการอ่าน, คำศัพท์, และการคิดอย่างวิจารณญาณ รวมถึงกลยุทธ์ที่ผู้อ่านสามารถใช้เองเพื่อเป็นผู้อ่านที่แข็งแกร่งขึ้น