Slide
Studying-Help
Studying Help
Studying Help
ช่วยใครได้บ้าง?
ช่วยใครได้บ้าง?

Studying Help ฝึกสมองด้านการเรียนรู้

ทักษะด้านการเรียนรู้ เมื่อเด็ก ๆ หรือนักเรียนอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตนักเรียน, พวกเขาอาจต้องการความช่วยเพิ่มเติมในการเรียนรู้ ที่ Brain and Life เราเข้าใจว่าการเรียนรู้ต้องใช้องค์ความรู้ความสามารถทางการคิดและการเรียนรู้ที่แข็งแรง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกสมอง

เริ่มฝึกสมอง พัฒนาศักยภาพของคุณ
ด้วยโปรแกรมฝึกสมองที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

หากคุณสงสัยว่าการฝึกสมองเหมาะ
สำหรับคุณหรือลูกของคุณหรือไม่?

ค้นหาคำตอบด้วยแบบทดสอบ
Gibson Test

อาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีปัญหาด้านการเรียนรู้

Studying-Help
Studying-Help

จดจำข้อมูลที่เรียนมาไม่ค่อยได้

คุณอาจพบว่าคุณมีความยากลำบากในการจดจำข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้คุณลืมเนื้อหางาน หรือความรู้ที่เรียนมา

Studying-Help
Studying-Help

รู้สึกเบื่อในการเรียน

ถ้าคุณพบว่าความสนใจของคุณในการเรียนลดลง คุณอาจรู้สึกเบื่อหรือไม่มีความกระตือรือร้นต่อเนื้อหาการเรียนรู้

Studying-Help
Studying-Help

การทำงานล่าช้า

คนที่มีปัญหาในการทำงานบ่อย ๆ ทำให้ใช้เวลาในการทำงานเยอะ หรือเมื่อเจอปัญหางานไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ เลยทำให้งานของคุณช้ากว่าปกติ

Studying-Help
Studying-Help

ไม่มุ่งมั่นในการเรียนรู้หรือการทำงาน

คุณอาจไม่รู้สึกกระตือรือร้นในการเรียนหรือทำงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือแสดงออกมาในลักษณะง่วงนอนเวลาเรียนหรือทำงาน

สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ว่าคุณควรเรียน StudyRx

เรียนรู้ช้า แก้ได้ด้วย StudyRx

โปรแกรมเราเน้นการสร้างทักษะพื้นฐานด้านการคิดและการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนที่มีทักษะที่แข็งแรงและมั่นใจมากขึ้น StudyRx จะช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้และการคิดกับผู้เรียนในทุกวัย และทักษะโปรแกรมทักษะการเรียน StudyRx จะช่วยด้านการเรียน การฝึกสมองจะช่วยสร้างพื้นฐานและเสริมทักษะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและการคิดเชิงระบบมากยิ่งขึ้น โดยเรามุ่งเน้นพัฒนาทักษะ

StudyRx
  • การอ่านให้มีประสิทธิภาพ
  • การจดจำ
  • การจัดระเบียบข้อมูล
  • การวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
  • การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ใน StudyRx ผู้เรียนสามารถเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของพวกเขาและตอบสนองต่อความต้องการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการศึกษา เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ในอนาคต