ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ

BRAIN AND LIFE CENTER

“Brain and Life Center” เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ เราพัฒนาทักษะด้านต่างๆทางกระบวนการคิด เช่น ทักษะการเรียนรู้, การอ่าน, ความจำและการใช้สมาธิ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในประจำวัน โดยได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทักษะต่างๆในแต่ละด้าน มีหน้าที่อะไรบ้าง ถ้าหากทักษะด้านนั้นอ่อนแอจะส่งผลอย่างไร

1. ทักษะด้านความจำระยะยาว / Long-term Memory

หน้าที่ : ช่วยเรียกคืนข้อมูลที่เก็บไว้ในอดีต

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อทักษะด้านนี้อ่อน : ลืมชื่อ ลืมสิ่งที่เคยรู้ ทำให้งานผิดพลาด

2.  ทักษะด้านความจำในการทำงาน / Working Memory

หน้าที่ : ช่วยให้คุณสามารถเก็บรักษาข้อมูลในขณะทำงานได้
ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อทักษะนี้อ่อน : ต้องกลับไปอ่านทบทวนข้อมูลซ้ำๆในระหว่างการทำงาน มีความยากลำบากในการทำตามขั้นตอนหลายๆขั้นตอน ลืมสิ่งที่พูดในการสนทนา

3.  ทักษะด้านกระบวนการมองภาพ / Visual Processing

หน้าที่ : ช่วยให้นึกภาพในหัวออก

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อทักษะนี้อ่อน : มีความยากลำบากในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เพิ่งอ่าน การจดจำสิ่งที่เพิ่งเห็น การนึกภาพแผนที่ในการเดิน ปัญหาทางคณิตศาสตร์

4.  ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล / Logic & Reasoning

หน้าที่ : ช่วยให้คุณสามารถหาเหตุผล สร้างความคิดและแก้ปัญหาได้

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อทักษะนี้อ่อน : เช่นเวลาถูกถามบ่อยๆว่า “คุณจะทำอย่างไรต่อไป” หรือ “คุณจะแก้ปัญหาอย่างไร” คุณจะรู้สึกติดขัดหรือจมกับความคิดนั้น แก้ปัญหาไม่ได้ นึกอะไรไม่ออก

5.  ความเร็วในการประมวลผล / Processing Speed

หน้าที่ : ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อทักษะนี้อ่อน : มักจะทำงานที่ยากไม่ค่อยได้ ใช้เวลานานในการทำงานให้เสร็จทั้งที่โรงเรียนหรือที่ทำงาน มักทำเสร็จเป็นคนสุดท้ายของกลุ่ม

6.  ทักษะด้านกระบวนการได้ยินเสียง / Auditory Processing

หน้าที่ : ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ผสมผสานและแบ่งเสียงได้

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อทักษะนี้อ่อน : ต้องพยายามกับการเรียนรู้ที่จะอ่าน ต้องอ่านบ่อยๆจนคล่อง หรือต้องทำความเข้าใจเวลาอ่าน

7.  ทักษะด้านภาษา / English Word Attack

หน้าที่ : ช่วยให้เข้าใจและสื่อสารภาษาที่สองได้

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อทักษะนี้อ่อน : ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้ภาษาที่สองเป็นอย่างมาก

คอร์สพัฒนาสมอง เหมาะกับใครบ้าง ?
คลิกดูเพิ่มเติม

BrainRx คืออะไร ?

BrainRx เป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี Center ถึง 90 แห่งในอเมริกาและศูนย์พัฒนาสมองในประเทศอื่นๆอีก 38 แห่งทั่วโลก ก่อตั้งโดย Dr. Ken Gibson จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของสมอง (Cognitive Skills) ในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพื้นฐานการคิดและการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งจะช่วยแก้ไขสาเหตุที่แท้จริง ทำให้เรียนรู้ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น และสามารถดึงศักยภาพของสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด