Slide
Test Prep Help
Test Prep Help
Test Prep Help
Test Prep Help
ช่วยใครได้บ้าง?
ช่วยใครได้บ้าง?

Test Prep Help

ตัวช่วยก่อนสอบ เกรด A+ อยู่ใกล้แค่เอื้อม

การเรียนกับติวเตอร์เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า มันไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทำให้คะแนนสอบคุณดีขึ้นได้ เพราะการเรียนพิเศษเป็นการมุ่งเน้นไปในการให้ข้อมูล ดังนั้นจึงเป็นวิธีที่จะใช้เวลากับสื่อการสอนมากขึ้น หรือติดตามเนื้อหาที่พลาดไป แต่ Test Prep คือการฝึกสมองที่มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้และการคิดของคุณ ซึ่งเป็นอีกวิธีในการเตรียมสอบแทนที่จะแค่ฝึกซ้อมเนื้อหาเพียงอย่างเดียว

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกสมอง

เริ่มฝึกสมอง พัฒนาศักยภาพของคุณ
ด้วยโปรแกรมฝึกสมองที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

หากคุณสงสัยว่าการฝึกสมองเหมาะ
สำหรับคุณหรือลูกของคุณหรือไม่?

ค้นหาคำตอบด้วยแบบทดสอบ
สมองออนไลน์ฟรีจากเรา

อาการที่บ่งบอกว่าคุณเหมาะกับโปรแกรมของเรา

Test Prep Help
Test Prep Help

ไม่สามารถจดจำสิ่งที่อ่านได้

ก่อนสอบเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือ แต่อ่านเท่าไรก็ไม่เข้าใจ และสามารถจดจำเนื้อหาที่อ่านได้

Test Prep Help
Test Prep Help

ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมา

คนที่ตั้งใจเรียนมาก ทบทวนเนื้อหาอยู่เสมอ แต่กลับไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมาเลย

math
math

ผลสอบเกรดไม่ดี

เตรียมตัวในการสอบมานานมาก แต่พอผลสอบออกมากลับคะแนนไม่ดี ทั้ง ๆ ที่คิดว่าเราทำข้อสอบได้

Test Prep Help
Test Prep Help

ไม่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบเยอะ

เนื้อหาการสอบที่เยอะ ทำให้ต้องใช้เวลาในการสอบที่นานขึ้น แต่อาจจะต้องทำงานหรือเวลาไม่เพียงพอ ทำให้ไม่มีเวลาเตรียมตัว อยากช่วยลดเวลาในการเตรียมตัวสอบให้ลดลง

อ่านหนังสือรอบเดียวก็สอบได้

เตรียมพร้อมก่อนสอบด้วยโปรแกรมฝึกสมอง

การเรียนพิเศษเป็นเพียงปลายทางของการสอบเท่านั่น หลายครั้งที่หลังสอบเสร็จ เรามักคือความรู้ให้กับคุณครู แต่โปรแกรมการฝึกสมอง Test Prep Help จะทำให้คุณจำเนื้อหาได้จริง ไม่ต้องคืนคุณครู โดยโปรแกรมของเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะ และช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการสอบที่ต้นทาง ให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกรดสูง ด้วยการพัฒนาทักษะที่แข็งแรงในด้านต่างๆ เช่น

kids-classroom-taking-english-class
  • ทักษะการเรียน
  • การอ่านและเขียน
  • ตรรกะและการคิด
  • ความมุ่งมั่น
  • หน่วยความจำระยะสั้น
  • หน่วยความจำระยะยาว
  • กระบวนการทางสมอง

 ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ยิ่งถ้าคุณมีทักษะที่ดี ไม่ว่าเนื้อหาที่คุณเรียนจะซับซ้อนแค่ไหน คุณก็สามารถที่จะเข้าใจได้ จากคนที่อ่านหนังสือในการสอบหลาย ๆ รอบ ก็อาจจะเหลือแค่รอบเดียว ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเตรียมตัวสอบได้