brain slide
brain test slide
gibson test slide1
brain test slide
previous arrow
next arrow
gibson test slide1
brain test slide
previous arrow
next arrow

โปรแกรมแบบทดสอบทักษะทางการคิดของสมอง (Gibson Test)

เก่งขึ้นได้เริ่มต้นที่ Gibson Test

แบบทดสอบที่จะทำให้คุณรู้จักกับความสามารถของคุณ เห็นข้อบกพร่องและทักษะที่อ่อนแอ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาความสามารถของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น โดยผลลัพท์ที่ได้จะแสดงออกมาในรูปแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ทดสอบเห็นได้ชัดเจนถึงทักษะด้านต่างๆ

พิเศษ !! ราคาโปรโมชั่น จากราคา 3,000 บาท

🔥🔥เหลือเพียง 1,800 บาท เท่านั้น 🔥🔥

รู้จักตัวเอง รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

Gibson Test คืออะไร

Gibson Test เป็นหนึ่งในเครื่องมือประเมินทักษะหลัก 7 ประการที่เป็นรากฐานของการคิดและการเรียนรู้ ทักษะเหล่านี้อิงตามโมเดลการเรียนรู้ของ Gibson ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี Cattell-Horn-Carroll ซึ่งเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักการศึกษา นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ

brain slide

ซึ่งคิดค้นโดย Dr. Ken Gibson ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลภาพในเด็ก ได้ออกแบบ The Gibson Test เป็นขั้นตอนแรกในการช่วยให้เด็กและผู้ใหญ่เอาชนะปัญหาการเรียนรู้ได้ โดยการทดสอบจะระบุจุดอ่อนในทักษะความรู้ความเข้าใจที่ทําให้ชีวิตยากกว่าที่ควรจะเป็น การระบุจุดอ่อนเป็นขั้นตอนแรกในการกําหนดเป้าหมายและเสริมสร้างจุดอ่อนเหล่านั้นซึ่งการฝึกสมองของ BrainRxจะช่วยในการพัฒนาทักษะได้

Gibson Test ทดสอบสมองด้านไหนบ้าง?

การทดสอบ Gibson จะวัดทักษะหลักที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้และการประมวลผลในชีวิตประจำวันได้แก่

  1. ทักษะด้านความจำระยะยาว เป็นความสามารถในการจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูล 
  2. ทักษะด้านความจำขณะทำงาน เป็นความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลในขณะที่ทำกิจกรรมที่แตกต่างกัน 
  3. ทักษะด้านความเร็วในการประมวลผล เป็นความสามารถในการทำงานด้านการรับรู้อย่างรวดเร็ว
  4. ทักษะด้านการรับรู้ทางภาพ เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ จัดเก็บ และเรียกคืนข้อมูลภาพ 
  5. ทักษะด้านการรับรู้ทางเสียง เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ภาษา การอ่าน และการสะกดคำ 
  6. ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล เป็นความสามารถในการสร้างแนวคิดและการแก้ปัญหา 
  7. ทักษะด้านภาษา เป็นทักษะการอ่านขั้นพื้นฐานในการระบุรหัสเสียงที่ใช้ในภาษา ในแบบทดสอบมีให้บริการมากกว่า 15 ภาษา

ผู้ทดสอบจะได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวเพื่อได้ผลลัพท์ได้อย่างตรงจุด จะได้รับรายงานที่ครอบคลุมทักษะสมองทั้ง 2 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดจุดแข็งและจุดอ่อนในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล จะประกอบด้วยอันดับเปอร์เซ็นไทล์ คะแนนมาตรฐาน และคำอธิบายโดยละเอียดสำหรับทักษะแต่ละอย่างที่ทดสอบ

ตัวอย่างผลทดสอบ Gibson Test

brain slide

Gibson Test บอกอะไรบ้าง?

  • รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของเราก่อนใคร
  • กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะได้ถูกจุด
  • แบบทดสอบทักษะทางการคิดที่ครอบคลุมทุกวัย

Gibson Test  ของ Brain and Life Center ดียังไง

✅เป็นแบบทดสอบที่เหนือไปกว่าการวัดระดับ IQ

การทดสอบทักษะทางการคิดของ Gibson Test   ไม่ใช่การทดสอบที่ชี้วัดคะแนน IQ โดยตรง เนื่องจากคะแนน IQ เป็นเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้น ไม่ได้บ่งบอกว่า มีทักษะที่ไม่ดี ซึ่งทักษะการคิดที่ดี เราจำเป็นต้องรู้ถึงประสิทธิภาพของการทำงาน ในแต่ละทักษะก่อน เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าจุดไหนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพ การทำงานลดลง และวางแผนในการพัฒนาได้อย่างตรงจุด

✅แบบทดสอบที่รองรับสำหรับทุกวัย

Gibson Test  จะเป็นแบบทดสอบทักษะทางการคิดที่ครอบคลุม ตั้งแต่เด็ก 4 ขวบ จนถึงผู้สูงอายุเลยทีเดียว ซึ่งแบบทดสอบจะแตกต่างกันไปตามช่วงวัย เพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองอย่างไม่มีข้อจำกัด

พิเศษ !! ราคาโปรโมชั่น จากราคา 3,000 บาท

🔥🔥 เหลือเพียง 1,800 บาท เท่านั้น 🔥🔥