Slide
พัฒนาสมอง เปลี่ยนชีวิต
ThinkRx
ThinkRx
พัฒนาสมอง เปลี่ยนชีวิต
พัฒนาสมอง เปลี่ยนชีวิต
พัฒนาสมอง เปลี่ยนชีวิต
พัฒนาสมอง เปลี่ยนชีวิต

ThinkRx เปลี่ยนความคิดพัฒนาศักยภาพ

ทักษะทางปัญญาคือความสามารถในการใช้สมองให้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้มีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน รวมถึงทั้งการใช้ปัญญาในการสร้างสรรค์และสร้างความสำเร็จในชีวิต ปัญญาเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่เราควรพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ThinkRx คืออะไร?

portrait-attractive-thoughtful-young-european

ThinkRx คือโปรแกรมการฝึกสมอง เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางสมองเช่น การจดจำ การตัดสินใจ ทำให้มีสมาธิมากขึ้น และการทำงานทางความคิดเชิงวิเคราะห์ โดยการใช้กิจกรรมและเกมที่จะทำให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกสมอง

เริ่มฝึกสมอง พัฒนาศักยภาพของคุณ
ด้วยโปรแกรมฝึกสมองที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

หากคุณสงสัยว่าการฝึกสมองเหมาะ
สำหรับคุณหรือลูกของคุณหรือไม่?

ค้นหาคำตอบด้วยแบบทดสอบ
Gibson Test

7 ทักษะที่ใช้ในการเรียนรู้และการคิด

sitting-her-private-office
sitting-her-private-office

ทักษะความสนใจ

เป็นทักษะที่ช่วยให้คนสามารถมีการติดตาม ศึกษา และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อต่าง ๆ ที่พวกเขาสนใจ

serious-angry-asian-man
serious-angry-asian-man

ความจำระยะสั้น

เป็นความสามารถในการจดจำและเก็บข้อมูลสำหรับช่วงเวลาสั้นๆ โดยใช้สมองในการรักษาข้อมูลในระยะเวลาที่สั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นวินาทีหรือไม่เกินหนึ่งนาที และเมื่อข้อมูลนี้ไม่ได้ใช้ก็มักจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

elderly-woman-pose-with-feeling-painful-her-head
elderly-woman-pose-with-feeling-painful-her-head

ความจำระยะยาว

เป็นความสามารถในการจดจำและเก็บข้อมูลสำหรับระยะเวลายาวนาน โดยที่ข้อมูลนี้สามารถรักษาไว้ในระยะเวลานานโดยไม่ลบทิ้ง การมีความจำระยะยาวช่วยให้เราสร้างเรื่องราวส่วนตัวหรือเรื่องราวของชีวิตได้ และเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาและเติบโต

showing-ok
showing-ok

ความเร็วในการประมวลผล

เป็นความสามารถในการประมวลข้อมูลหรือทำงานทางความคิดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความเร็วในการประมวลผลมีบทบาทสำคัญในการทำงานที่ต้องการการตอบสนองทันเวลา เช่น การขับรถ เป็นต้น

young-woman-showing
young-woman-showing

การประมวลผลการได้ยิน

เป็นกระบวนการทางสมองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ แปล และเข้าใจข้อมูลที่มาจากการได้ยิน การประมวลผลการได้ยินมักเกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียง ภาษาพูด เสียงเพลง หรือเสียงอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความหมายและเข้าใจ

young-woman-s-eye-is-close-up
young-woman-s-eye-is-close-up

การประมวลผลภาพ

เป็นกระบวนการทางสมองที่ทำให้เราสามารถรับรู้รายละเอียดของภาพ, ตำแหน่งของวัตถุ, สี, รูปร่าง, และความหมายของภาพ รวมถึงการสร้างความรู้สึกและความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นในรูปภาพนั้น

hand-man-playing-chess
hand-man-playing-chess

ตรรกะและการใช้เหตุผล

เป็นวิธีการคิดอย่างเป็นระบบที่ใช้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเรื่องราวต่าง ๆ การใช้เหตุผลและตรรกะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเหตุผล และใช้เหตุผลในการตัดสินใจและแก้ปัญหา รวมถึงการใช้ความเป็นเหตุผลในการสร้างสรรค์

ปูพื้นฐานสู่การเริ่มต้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ThinkRx มีกระบวนการอย่างไร?

โปรแกรม ThinkRx เป็นโปรแกรมการฝึกทางสมองที่มีกระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางสมอง โดยใช้แบบฝึกหัดทางจิตวิทยา และเกมฝึกสมอง เพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนรู้และระบบความคิดของคุณ ซึ่งจะมีการออกแบบมาให้เข้ากับระบบสมองของแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะความคิด และการรับรู้

กระบวนการของ BrainRX ได้แก่

  • การพัฒนาทักษะทีละขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนต่อยอดและประสบความสำเร็จตั้งแต่เนิ่นๆ
  • เพิ่มความยากในการทำกิจกรรม เมื่อนักเรียนมีการพัฒนาขึ้น
  • การมีส่วนร่วมหลายทักษะในเวลาเดียวกัน เพื่อสร้างการเชื่อมโยงทางจิตที่แข็งแกร่ง
  • การให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาในการฝึกเพื่อนำมาออกแบบแบบฝึกหัดต่อ
  • การปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะสำหรับนักเรียนแต่ละคน
person-playing-sudoku-game-alone